Ablatio kedja

Direktiv 126 - Patienter med misstänkt ablatio (Placentaavlossning) inom ambulanssjukvården i Skåne.

Gäller från graviditetsvecka. 22+0. Gäller i Region Skåne.

Syfte

Att korta tiden från misstanke på ablatio (moderkakeavlossning) till att sectio kan genomföras.

Bakgrund

För både barn och mamma är tid till definitiv vård avgörande när det gäller det livshotande tillstånd som uppkommer när moderkakan lossar från livmoderväggen.

Vem gäller dokumentet

All personal i region Skåne som kommer i kontakt med gravida kvinnor.

ABLATIOKEDJAN AKTIVERAS VID EN AV FÖLJANDE SYMTOMKOMBINATIONER:

 • Riklig vaginal blödning
 • Vaginal blödning och buksmärta
 • Vaginal blödning och spänd livmoder
 • Kraftig buksmärta och spänd livmoder

KONTAKTVÄG / VÅRDGIVARE

ÅTGÄRD


Patient kontaktar:

 • Kvinnoklinik
 • MVC
 • 1177
 • Annan vårdgivare
 1. Notera personnummer och adress där patienten befinner sig.
 2. Be patienten att omedelbart kontakta 112
 3. Ring Region Skånes Larmcentral (RSLC) 040-676 92 06 och få bekräftat att ambulans skickas till patienten som PRIO 1.

telefonnummer och RAKEL-nummer (ex. 362-9150) till utlarmad ambulans

4.  Ring upp utlarmad ambulans

Patient kontaktar 112

 1.  Ambulans skall skickas som PRIO 1.
 2.  Säkerställ att ”misstänkt ablatio” syns i SBAR

Region Skånes Larmcentral uppfattar ärende där misstanke om ablatio väcks.

 1. Säkerställ att ambulans larmas som PRIO 1
 2. Säkerställ att ”misstänkt ablatio” syns i SBAR

Ambulans på plats hos patient uppfattar misstanke om ablatio.

Omedelbar PRIO 1 till närmaste förlossningsavdelning (oavsett graviditetsvecka och platssituation)
OBS! Detta är ett livshotande tillstånd för fostret även vid sparsam/ avsaknad av blödning och cirkulatoriskt stabil moder.

Ambulans på väg till närmaste förlossningsavdelning

 1. Larma förlossningsavdelningen och meddela misstänkt ablatio
 2. Sätt PVK om detta EJ fördröjer transport
  CAVE Bricanyl!

Förlossningen

Informera ansvarig läkare som aktiverar sjukhusets ablatiokedja

Mottagandet av patienten och aktiveringen av sjukhusets ABLATIOKEDJA är anpassad efter lokala förhållanden. En första snabb bedömning av patienten kan ofta göras redan på ambulansbåren SBAR (30 sek) innan denna undersökning av patient påbörjas.

 

Skapad: 2018-03-26
Senast reviderad: 2020-12-18

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.