Ablatio kedja

Direktiv 126 - Patienter med misstänkt ablatio (Placentaavlossning) inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Vid ablatio är barnets syretillförsel via navelsträngen kraftigt påverkad/helt avbruten. Enda behandling som räddar barnet är att det får komma ut. I normalfallet är samtliga involverade medvetna om detta och påskyndar transporter och bedömningar så mycket man kan.

SOS/Skånes Larmcentral

Ambulans larmas ut som prio1

Ambulans

Patient med misstänkt ablatio skall larmas in enligt ordinarie rutin till närmaste förlossningsavdelning. 

Syfte

Vid ablatio är barnets syretillförsel via navelsträngen kraftigt påverkad/helt avbruten. Enda behandling som räddar barnet är att det får komma ut. I normalfallet är samtliga involverade medvetna om detta och påskyndar transporter och bedömningar så mycket man kan.

Genomförande

Följande gäller för ambulansteam som kör mot KK :
Ablatiokedjan gäller för patienter gravida v22+0 med en av följande kombinationer 

 • Riklig vaginal blödning
  Vaginal blödning och buksmärta
 • Vaginal blödning och spänd livmoder
 • Kraftig buksmärta och spänd livmoder 

Ambulansteamet larmar in ett misstänkt ablatio. Om KK fattar beslut om att slå ut ett ablatio larm möter KK/narkospersonal upp på angiven plats. 

 • Patienten ligger kvar på ambulansbåren och undersöks i ankomsthallen (Malmö), intagningsrum (Lund), eller annan angiven plats (övriga)
 • SBAR (30 sek) innan undersökning av patient påbörjas
 • Ultraljudsundersökning av fostrets hjärtfrekvens
 • Snabb uppskattning av pågående blödning (inspektion)
 • Palpation av uterus
 • Bedömning av patientens allmäntillstånd.

Beslut om urakut sectio fattas i lämpliga fall. Patienten lastas i så fall över enligt sjukhuspersonalens anvisningar. Om sectio inte är indikerat skall patienten tas in på ordinärt rum. I detta läge kan en fylligare rapport lämnas

 

 

Skapad: 2018-03-26
Senast reviderad: 2020-07-10

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter