Utlarmning av ambulansresurser

Direktiv 3 - Utlarmning av ambulansresurser inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

SOS Alarm AB har Region Skånes uppdrag att mottaga och fördela ambulansuppdrag till samtliga ambulansenheter inom Skåne. SOS Alarm dirigerar gränslöst för alla typer av prioritet.

För att förhindra att det uppkommer fördröjningar av uppdraget eller uppstår missförstånd om vilken ambulans som utför uppdraget, gäller nedanstående.

Genomförande

Det är alltid ambulansdirigenten som ansvarar för bedömningen av vilken ambulans som skall nyttjas för utförandet av ambulansuppdraget.

Vid prio 1 uppdrag skall alltid närmsta lämpliga ambulans larmas till händelseplatsen.

Vid prio 2-3 uppdrag skall den ambulans som är lämpligast att utföra larmas till händelseplatsen.

Byte av personal kan göras vid prio 3 uppdrag. Se direktiv 128

SOS Alarm AB skall alltid informeras om bytet.
Se även direktiv 35

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.