HLR - LUCAS på barn

Direktiv 33 - HLR - LUCAS på barn inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Införandet av mekaniska hjärtkompressioner innebär att större barn kan få möjlighet till behandling med LUCAS.

Genomförande

Stora barn - där man valt att använda mekaniska hjärtkompressioner och behandla med LUCAS - skall i allmänhet föras till stora/vuxen akutmottagningen på respektive akutsjukhus. Ambulansteam förvarnar och att det framgår att LUCAS pågår.

Skapad 2011-07-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.