HLR - LUCAS på barn

Direktiv 33 - HLR - LUCAS på barn inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Införandet av mekaniska hjärtkompressioner innebär att större barn kan få möjlighet till behandling med LUCAS.

Genomförande

Stora barn - där man valt att använda mekaniska hjärtkompressioner och behandla med LUCAS - skall i allmänhet föras till stora/vuxen akutmottagningen på respektive akutsjukhus. Ambulansteam förvarnar och att det framgår att LUCAS pågår.

Skapad 2011-07-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter