Patienter som avlider eller oväntat försämras under eller i nära anslutning till ambulansuppdrag

Direktiv 132 - Patienter som avlider eller oväntat försämras under eller i nära anslutning till ambulansuppdrag inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Vår målsättning är att upprätthålla en patientsäker vård. Med anledning av detta ska följande styrande dokument följas då patient avlider eller oväntat försämras under eller i nära anslutning till ambulansuppdrag. Att händelsen rapporteras är inte liktydigt med att någon avvikelse skett.

Ambulansteamet skall, tillsammans eller enskilt, skyndsamt rapportera in enligt ordinarie avvikelserutin hos aktuell arbetsgivare.

Arbetsgivaren skall skyndsamt utreda händelsen enligt ordinarie rutin. I de fall där ett generellt lärande bedöms föreligga skall avvikelsen avidentifierat återrapporteras till övriga prehospitala verksamheter i Region Skåne.

Om ärendet är utlarmat som prio2 eller 3 skall Region Skånes Larmcentral (RSLC) informeras, via avvikelsesystemet, för att i sin tur kunna utreda denna del av händelsen.

Skapad 2020-10-06 av Medicinsk Sevice, VO Ambulans

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.