Standardiserad märkning av in- och utfarter

Standardiserade etiketter för märkning av in- och utfarter infördes i hela Region Skåne under december 2015. Med enhetlig märkning av in- och utfarter - till exempel central venkateter, ventrikelsond och pleuradrän - minskar risken för förväxling.

Sortimentet har successivt utökats beroende av verksamheters behov av nya etiketter.  Innan etiketterna standardiseras, görs en avstämning mot nationell terminologi och Meliorjournalen.

Ny regional riktlinje

Region Skånes riktlinje följer i stort Vårdhandbokens rekommendationer för märkning av in- och utfarter: Svart text på vit botten och inga förkortningar. Region Skåne har beslutat att göra två avsteg från Vårdhandbokens rekommendationer:

  • Förkortningen PICC-kateter ska användas (perifert inlagd central venkateter) då den anses mer patientsäker trots sin förkortning.
  • Artärkateter ska färgkodas med röd ram.

Märkning av in- och utfartsvägar (Vårdhandboken)

Regional riktlinje för märkning av in- och utfarter (pdf)

Beställning av etiketter

Information om etiketterna och artikelnummer för inköpsuppdrag hittar du som offentlig vårdgivare här:

Beställningsinformation om etiketter för in- och utfarter (xls)

Privata vårdgivare beställer etiketter enligt fastställda rutiner.

APT-material

För att införandet av standardiserade etiketter ska bli så säker som möjligt har en informationsfilm tagits fram:

APT-informationsfilm om standardiserad märkning (3.20 min)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter