Standardiserad märkning av in- och utfarter

Standardiserade etiketter för märkning av in- och utfarter infördes i hela Region Skåne under december 2015. Med enhetlig märkning av in- och utfarter - till exempel central venkateter, ventrikelsond och pleuradrän - minskar risken för förväxling.

Sortimentet har successivt utökats beroende av verksamheters behov av nya etiketter.  Innan etiketterna standardiseras, görs en avstämning mot nationell terminologi och Meliorjournalen.

Ny regional riktlinje

Region Skånes riktlinje följer i stort Vårdhandbokens rekommendationer för märkning av in- och utfarter: Svart text på vit botten och inga förkortningar. Region Skåne har beslutat att göra två avsteg från Vårdhandbokens rekommendationer:

  • Förkortningen PICC-kateter ska användas (perifert inlagd central venkateter) då den anses mer patientsäker trots sin förkortning.
  • Artärkateter ska färgkodas med röd ram.

Beställning av etiketter

Information om etiketterna och artikelnummer för inköpsuppdrag hittar du som offentlig vårdgivare här:

Privata vårdgivare beställer etiketter enligt fastställda rutiner.

APT-material

För att införandet av standardiserade etiketter ska bli så säker som möjligt har en informationsfilm tagits fram:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.