Samtalsstöd om förhandsbeslut, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Handläggning vid behandling

Samtalsstöd om förhandsbeslut för patient på särskilt boende eller i kommunal hälso- och sjukvård.

Region Skåne – samtalsstöd om hjärtlungräddning

Region Skåne – samtalsstöd om intensivvård

Publicerat: 2020-04-14
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter