Obstipation, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • K59.0 Obstipation (förstoppning)

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Behandling i svårare fall

Obstipation eller förstoppning är det vanligaste mag- och tarmproblemet för svårt sjuka patienter i livets slutskede. Under livets sista dagar, när patienten kanske inte längre kan eller orkar kommunicera kan förstoppning orsaka motorisk oro.

Etiologi

Vanliga orsaker till obstipation i livets slutskede är:

 • immobilisering
 • urinretention
 • läkemedel som minskar tarmens rörelser (opioider, antikolinergika)
 • metabola orsaker så som hyperkalemi, hypotyreos
 • minskat vätskeintag, fiberfattig kost
 • obstruktion, hinder i eller nära tarmen (tumör).

Symtom

 • Nedsatt aptit
 • Illamående och kräkning
 • Smärta vid defekation
 • Förstoppningsdiarré
 • Blåstömningsbesvär
 • Buksmärta
 • Oro

Anamnes

 • Avföringsvanor – frekvens, smärta och konsistens
 • Senaste avföringen – tidpunkt, mängd, utseende
 • Adekvata hjälpmedel – exempelvis toastolsförhöjning
 • Bakomliggande orsaker – särskilt opioidbehandling
 • Miktionsvanor – retention, kateter

Status

 • Bukpalpation – resistens (tarm, urinblåsa)
 • Rektalpalpation – fekalom i ändtarmen

Handläggning vid utredning

 • Kartlägg hur tarmfunktion varit tidigare i livet och senaste tiden.
 • Gå igenom kost och medicinering.
 • Följ patentens tarm- och urinproduktion regelbundet.
 • Vid misstanke om samtidig urinretention, överväg bladderscan eller tappning.

Handläggning vid behandling

 • Behandla i första hand orsaken om möjligt.
 • Kontrollera vilka laxantia som provats och fungerar.
 • Prova allmänna omvårdnadsråd och därefter behovsstyrd symtomlindrande läkemedelsbehandling.

Omvårdnad

Åtgärder som kan underlätta vid förstoppning:

 • katrinplommon och färsk mogen frukt, exempelvis päron och kiwifrukt
 • produkter med hög koncentration av laktobaciller
 • ökad vätsketillförsel om patienten är dehydrerad
 • toalettbesök efter frukost, för att utnyttja tarmreflexer efter måltid
 • lägesförändring, promenader om möjligt.

Fysioterapi

Främja fysisk aktivitet, rörelseträning och prova mjuk kolonmassage.

Läkemedelsbehandling

 • Prova ett osmotiskt läkemedel av typ makrogol. Börja med 1 påse 2–3 gånger dagligen. Vid utebliven effekt kan dosen ökas med upp till 8 påsar under en dag. Det kan då även lösa fekalom.
 • Rektalt tillförda läkemedel kan behöva användas. De verkar endast om avföring finns i rektum. Vid hård avföring i rektum kan större volym krävas.
 • Notera att bulkmedel inte ska användas då de kan förvärra obstipationen.

Observera följande vid opioidbehandling:

 • När opioidbehandling inleds bör laxantia sättas in.
 • Börja med natriumpikosulfat som ökar peristaltiken. Om effekten är otillräcklig kan osmotiskt verkande läkemedel läggas till.
 • Vid opioidrelaterad obstipation som inte kan lösas med ovanstående åtgärder, överväg läkemedelskombination med naloxon.

Remissindikation 

 • Vid behov, konsultera avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), kirurg, palliativ medicinare eller onkolog.

Publicerat: 2020-03-16
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.