Munbesvär, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och behandling i de flesta fall
 • Behandling i enstaka svårare fall

Patienter i livets slutskede sover oftast med öppen mun och klarar inte att självständigt sköta sin munhygien.

Munhälsa har en social och psykologisk betydelse då den påverkar såväl smakupplevelse, förmåga att tugga och svälja samt tal och kommunikation.

Munvård kan innebära betydelsefull kontakt mellan närstående och ger den anhörige möjlighet till praktisk medverkan.

 • Kakexi
 • Dehydrering
 • Sänkt immunförsvar
 • Infektioner och inflammationer
 • Behandling, exempelvis läkemedel, strålning eller cytostatika
 • Andning med öppen mun
 • Tandinfektion, protesdysfunktion
 • Oro, stress
 • Torrhetskänsla i munnen
 • Svårighet att tala och svälja
 • Dålig andedräkt
 • Förändrad smak
 • Svårigheter att bära avtagbara tandproteser

Undersök mun och svalg avseende infektioner, rodnad och sveda, krustabildningar samt torra, spruckna läppar och munvinkelsår.

Behandla om möjligt orsaken till patientens besvär. För tandvårdskostnader finns särskilda regler i samband med palliativ vård.

Inspektera munhålan regelbundet och skatta med instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide). Torka ur och fukta munnen frekvent, gärna med vichyvatten eller matolja. Använd salivstimulerande, saliversättning och smörjande cerat för läpparna.

För smärtlindring kan lokal anestetika ges. Olika beredningar finns, exempelvis munsköljvätska, salva och sugtablett.

Kapslar Flukonazol är mindre lämpligt på grund av interaktioner. Lokalbehandla med nystatin i första hand.

Ge förtjockningsmedel vid svårighet att svälja flytande på grund av neurologiska orsaker som vid ALS, stroke eller hjärntumör.

Kontakta palliativ specialistvård vid terapisvikt.

 • Vid svåra eller terapiresistenta besvär, konsultera avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) eller onkolog
 • Vid misstänkt känd utlösande orsak, kontakta specialist inom området

Riskbedömning med instrumentet ROAG

Publicerat: 2019-04-29
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne