Klåda, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE 2020

L29.8A Generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom (tilläggskod)
L29.8D Lokaliserad klåda
L29.9 Pruritus, ospecificerad
L29.8E Läkemedelsinducerad klåda

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Behandling i svårare fall

Denna rekommendation fokuserar på klåda i palliativa vårdsituationer. Kunskap om neuroanatomiska orsaker till klåda är av värde för att förstå behandlingsalternativ.

Etiologi

Fysiologiska mekanismer

Patofysiologiskt kan klådan delas in i:

 • pruritoceptiv - klåda uppstår i hudens fria nervändar
 • neuropatisk - retning av en skadad afferent nervbana
 • neurogen från centrala nervsystemet - central ackumulation av substanser så som histamin, serotonin, prostaglandin, cytokiner och opioider.

Utlösande faktorer

 • Bakomliggande hudproblem som torr hud, atopi, neurodermatit eller eksem samt svampinfektion och skabb
 • Allergiska tillstånd som läkemedelsreaktioner med exantem eller nässelutslag
 • Läkemedelsbiverkan, till exempel morfin
 • Endogena metabola sjukdomar som njur- och leversvikt, gallstas med ikterus
 • Cancersjukdom med paramalign klåda, särskilt blodsjukdomar som polycytemia vera och lymfom
 • Psykiatriska och psykosomatiska tillstånd som stress, ångest och depression

Anamnes

 • Känd cancersjukdom
 • Komplikation till grundsjukdom
 • Nya läkemedel
 • Duration och utveckling av klådan
 • Andra nytillkomna symtom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Palpation av buk (lever, mjälte) och lymfkörtlar
 • Inspektion av huden avseende hudförändringar, rivmärken samt ikterus
 • Psykiskt status

Handläggning vid utredning

 • Handlägg utifrån bakomliggande känd grundsjukdom alternativt lokal dermatologisk orsak.
 • Bedöm om klådan är av akut eller kronisk karaktär.
 • Gör en genomgång av patientens läkemedel.
 • Överväg kompletterande laboratorieprover. 

Handläggning vid behandling

Behandla om möjligt orsaken, till exempel hudsjukdom, olämpligt läkemedel eller gallvägsstas.

Omvårdnad

Ge råd om att:

 • inte riva huden, gärna prova tunna handskar
 • ta oljebad och använda mjukgörande kräm samt undvika uttorkande tvål och duschkräm
 • prova kylbalsam som kan dämpa klådan
 • ha en sval omgivning (rum, säng, dusch)
 • använda luftiga kläder av bomull.

Fysioterapi

 • Uppmuntra patienten till självvalda och meningsfulla aktiviteter för att distrahera sig från klådan.
 • Taktil massage kan provas.

Läkemedelsbehandling

Basbehandling

 • Ge mjukgörande och klådstillande kräm eller salva, eventuell grupp 3 steroid.
 • Komplettera gärna med sederande antihistamin.

Om det inte räcker, fundera över vilka mekanismer och pruritogener som kan vara aktuella. Detta underlättar val av behandlingsstrategi.

Urtikaria

 • Tablett antihistamin
 • Vid kraftigare reaktion tillägg med kortikosteroid peroralt

Nattlig klåda

 • Tablett hydroxizin alternativt klemastin, beakta risk för antikolinerga biverkningar i palliativ situation
 • Tablett levomepromazin till natten
 • Bensodiazepiner med ofta sinsemellan likvärdig effekt

Neuropatisk klåda

 • Tablett gabapentin
 • Tablett klomipramin

Paramalign klåda

Histamin är sällan mediator vid denna typ av klåda, varför ofta alternativa läkemedel utan evidens får provas:

 • tablett paroxetin
 • tablett sertralin
 • tablett mirtazapin.

Annan klåda

Läkemedel som kan provas vid specifika tillstånd, men där evidens saknas:

 • uremisk klåda – naltrexon, gabapentin
 • klåda vid partiell gallvägsobstruktion – kolestyramin, eventuellt naltrexon
 • opioidutlöst klåda – ondansetron.

Remissindikation

 • Vid behov, konsultera avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), palliativ medicinare eller onkolog.

Publicerat: 2020-04-28
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter