Inaktivering av inopererad defibrillator, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Detta är en preliminär AKO Skåne-riktlinje. 

ICD-10-SE

Z45.0 Justering och skötsel av pacemaker, defibrillator och annan kardiell anordning

Primärvård

 • Patient med palliativ vård som sköts av primärvård

Specialiserad vård

 • Patient med palliativ vård som sköts av specialiserad vård

Rekommendationen syftar till att ge stöd för avstängning eller omedelbar inaktivering av en inopererad defibrillator (ICD eller CRT-D) hos palliativ patient.

En inopererad ICD/CRT-D har både en pacemakerfunktion som skyddar mot långsam rytm samt en defibrillator som skyddar mot arytmi. Således kan den förhindra död av arytmi, men inte av andra orsaker.

De flesta patienter avlider utan att ICD-funktionen utlöser men vid ihållande kammararytmi kan en eller flera chocker avges på dödsbädden. Detta gör att patienten rycker till vilket kan uppfattas som mycket obehagligt av patient, närstående och sjukvårdspersonal.

Handläggning vid utredning

En inopererad defibrillator ligger normalt under nyckelbenet på vänster eller höger sida.

Beslut om planerad avstängning

Läkare som är ansvarig för patientens palliativa vård fattar beslut om avstängning i samband med ett brytpunktssamtal.

 • Överväg risker och nytta med pågående ICD/CRT-D-behandling i samråd med patient och närstående.
 • Informera om att ett lugnt och fridfullt döende ofta kräver avstängning av defibrillatorfunktionen (med fortsatt aktiv pacemakerfunktion, som varken förlänger livet eller lidandet).
 • Dokumentera beslut om avstängning i patientens journal.

Handläggning vid behandling

En ICD/CRT-D stängs normalt av vid en planerad tidpunkt, men ibland kan en omedelbar inaktivering med magnet behöva göras vid plötslig försämring.

Planerad avstängning

 • Kontakta kardiologmottagningen vid det sjukhus där patienten behandlas.
 • Kardiologmottagningen erbjuder patienten tid på mottagningen för avstängning av dosan (i vissa fall genom hembesök).
 • Informera ansvarig hemsjukvård om tidpunkt för planerad avstängning.

Omedelbar inaktivering med magnet

En ICD/CRT-D kan inaktiveras omedelbart genom en magnet, som alltid ska finnas tillgänglig.

Beslut tas jourtid av läkare som arbetar på exempelvis Falcks läkarbilar eller läkare vid ASIH.

 • Patient med hemsjukvård – magnet finns i kommunens basläkemedelsförråd (sjuksköterska ansvarar för ICD-väska med all nödvändig utrustning).
 • Patient utan hemsjukvård – vårdcentral och Falcks läkarbil ansvarar för att magnet finns till de patienter som inte är kopplade till hemsjukvård.

Utförande vid omedelbar inaktivering:

 • placera den ringformade magneten över ICD-dosan
 • fixera magneten med exempelvis Tegaderm, som täcker magneten med marginal och fäster ordentligt på huden
 • informera vid behov att vissa ICD-dosor piper vid inaktivering
 • identifiera om patienten har en ICD där magneten behöver lyftas upp var 7:e timme i minst 5 sekunder och med minst 50 cm avstånd från dosan. I så fall, ombesörj detta.
 • avlägsna magneten efter dödsfallet och rengör den med sprit.

Sjuksköterska som ansvarar för omedelbar inaktivering kontaktar följande vardag ordinarie läkare för ställningstagande till planerad avstängning.

Återaktivering

Ta ställning till återaktivering av ICD/CRT-D om patienten förbättras och inte längre bedöms som palliativ i livets slutskede.

Remissindikation

 • Kontakt med kardiologmottagning för planerad avstängning av ICD eller CRT-D.

Publicerat: 2021-01-19
Giltigt till: 2024-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.