Plötslig sensorineural hörselnedsättning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H919P Sudden deafness).

Primärvård

 • Primär bedömning av patient med plötslig hörselnedsättning 

ÖNH-akutmottagning

 • Akut bedömning (inom 24 timmar) vid plötsligt påkommen sensorineural hörselnedsättning
 • Vidare utredning och behandling 

Etiologi

Etiologin till plötslig sensorineural hörselnedsättning (sudden deafness) är oftast oklar. Hos 10-15 % hittas en bakomliggande orsak som borrelia eller herpes zoster.

Definition

Det finns olika typer av hörselnedsättning och blandformer av dessa:

 • konduktiv – ledningshinder (överledningsproblem i hörselgång/mellanöra men normalfungerande inneröra)
 • Sensorineural – påverkan på hörselsinnet, sensorisk (i koklea) eller neural (hörselnerv)
 • central – skada på hörselcentrum i hjärnan.

Sudden deafness är en sensorineural hörselnedsättning som utvecklats inom loppet av 3 dygn.

Symtom

 • Plötsligt påkommen hörselnedsättning, oftast ensidig och endast lätt nedsatt
 • Tinnitus eller ljudförvrängning
 • Fyllnads-/tryckkänsla
 • Ljudkänslighet
 • Yrsel kan förekomma

Anamnes

 • Duration på hörselnedsättning
 • Hudförändringar – herpesblåsor
 • Fästingbett
 • Huvudvärk, dubbelseende, andra neurologiska symtom
 • Aktuell/tidigare öron- eller hörselsjukdom, hörapparat
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Bedömning av trumhinna
 • Webers test
 • Neurologstatus
 • Hudinspektion

Handläggning vid utredning

Misstänk plötslig hörselnedsättning om:

 • Weber lateraliseras till friska sidan
 • neurologiskt status är normalt
 • annan tydlig orsak till hörselnedsättning saknas.

Misstänkt plötslig sensorineural hörselnedsättning bör utredas akut via ÖNH-läkare.

Undersökningar

Audiogram visar hörtrösklar ≥ 30 dB (eller 10-15 dB försämring vid tidigare känd neurogen hörselnedsättning) på tre intilliggande frekvenser.

Differentialdiagnoser och orsaker

 • Ledningshinder – vaxpropp, främmande kropp, extern otit, akut mediaotit, sekretorisk otit
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom) eller annan ponsvinkeltumör
 • Ménières sjukdom (kokleär hydrops) – ger bashörselnedsättning (< 500 Hz)
 • Neurologisk orsak – stroke (AICA, arteria cerebellaris anterior inferiorocklusion), multipel skleros
 • Infektion – borrelia, herpes zoster, parotit, rubella, syfilis
 • Autoimmunitet – Cogans syndrom, temporalisarterit, SLE, polyartrits nodosa (ger oftast dubbelsidiga symtom men behöver ej debutera samtidigt)
 • Trumhinneperforation eller ruptur av ovala/runda fönstret vid kraftig tryckförändring, barotrauma eller akustiskt trauma (dykning, flygning, krystning, tunga lyft)
 • Ototoxiska läkemedel

Handläggning vid behandling

 • Behandling ges via specialiserad vård – vanligen högdos kortison i 10-14 dagar (helst inom 72 timmar), behandling mot borrelia eller herpes zoster vid påvisad infektion.
 • Patienten bör undvika fysisk ansträngning och tunga lyft de första 2 veckorna
 • Hörseln bör skyddas noga i framtiden.

Remissindikation

ÖNH-akutmottagning

 • Plötslig sensorineural hörselnedsättning
 • Plötslig hörselnedsättning utan tydlig orsak

Akutmottagning

 • Plötslig hörselnedsättning med nytillkomna neurologiska symtom

Kontroller på ÖNH-mottagning rekommenderas under minst 1 år. 

Publicerat: 2019-10-08
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.