Plötslig sensorineural hörselnedsättning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H919P Sudden deafness).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Plötslig sensorineural hörselnedsättning

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning av patient med plötslig hörselnedsättning 

ÖNH-akutmottagning

 • Akut bedömning (inom 24 timmar) vid plötsligt påkommen sensorineural hörselnedsättning
 • Vidare utredning och behandling 

Etiologi

Etiologin till plötslig sensorineural hörselnedsättning (sudden deafness) är oftast oklar. Hos 10-15 % hittas en bakomliggande orsak som borrelia eller herpes zoster.

Definition

Det finns olika typer av hörselnedsättning och blandformer av dessa:

 • konduktiv – ledningshinder (överledningsproblem i hörselgång/mellanöra men normalfungerande inneröra)
 • Sensorineural – påverkan på hörselsinnet, sensorisk (i koklea) eller neural (hörselnerv)
 • central – skada på hörselcentrum i hjärnan.

Sudden deafness är en sensorineural hörselnedsättning som utvecklats inom loppet av 3 dygn.

Symtom

 • Plötsligt påkommen hörselnedsättning, oftast ensidig och endast lätt nedsatt
 • Tinnitus eller ljudförvrängning
 • Fyllnads-/tryckkänsla
 • Ljudkänslighet
 • Yrsel kan förekomma

Anamnes

 • Duration på hörselnedsättning
 • Hudförändringar – herpesblåsor
 • Fästingbett
 • Huvudvärk, dubbelseende, andra neurologiska symtom
 • Aktuell/tidigare öron- eller hörselsjukdom, hörapparat
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Bedömning av trumhinna
 • Webers test
 • Neurologstatus
 • Hudinspektion

Handläggning vid utredning

Misstänk plötslig hörselnedsättning om:

 • Weber lateraliseras till friska sidan
 • neurologiskt status är normalt
 • annan tydlig orsak till hörselnedsättning saknas.

Misstänkt plötslig sensorineural hörselnedsättning bör utredas akut via ÖNH-läkare.

Undersökningar

Audiogram visar hörtrösklar ≥ 30 dB (eller 10-15 dB försämring vid tidigare känd neurogen hörselnedsättning) på tre intilliggande frekvenser.

Differentialdiagnoser och orsaker

 • Ledningshinder – vaxpropp, främmande kropp, extern otit, akut mediaotit, sekretorisk otit
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom) eller annan ponsvinkeltumör
 • Ménières sjukdom (kokleär hydrops) – ger bashörselnedsättning (< 500 Hz)
 • Neurologisk orsak – stroke (AICA, arteria cerebellaris anterior inferiorocklusion), multipel skleros
 • Infektion – borrelia, herpes zoster, parotit, rubella, syfilis
 • Autoimmunitet – Cogans syndrom, temporalisarterit, SLE, polyartrits nodosa (ger oftast dubbelsidiga symtom men behöver ej debutera samtidigt)
 • Trumhinneperforation eller ruptur av ovala/runda fönstret vid kraftig tryckförändring, barotrauma eller akustiskt trauma (dykning, flygning, krystning, tunga lyft)
 • Ototoxiska läkemedel

Handläggning vid behandling

 • Behandling ges via specialiserad vård – vanligen högdos kortison i 10-14 dagar (helst inom 72 timmar), behandling mot borrelia eller herpes zoster vid påvisad infektion.
 • Patienten bör undvika fysisk ansträngning och tunga lyft de första 2 veckorna
 • Hörseln bör skyddas noga i framtiden.

Remissindikation

ÖNH-akutmottagning

 • Plötslig sensorineural hörselnedsättning
 • Plötslig hörselnedsättning utan tydlig orsak

Akutmottagning

 • Plötslig hörselnedsättning med nytillkomna neurologiska symtom

Kontroller på ÖNH-mottagning rekommenderas under minst 1 år. 

Publicerat: 2019-10-08
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter