Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Allmän kost för sjuka, A-kost

A-kosten är grundkosten för de flesta sjuka utan behov av specialkost. Vid sjukdom är aptiten ofta nedsatt och samtidigt kan näringsbehovet vara ökat. A-kosten är tänkt att förebygga att undernäring utvecklas.

Sjuka människor har ofta andra näringsbehov än friska på grund av en eller flera av följande faktorer:

  • Försämrad nedbrytning och/eller upptagningsförmåga
  • Ökade förluster via tarm, njurar och hud
  • Minskad syntes av vävnadsbeståndsdelar (anabolism)
  • Ökad nedbrytning av cell- och vävnadsbeståndsdelar (katabolism).

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.