Allmän kost för sjuka, A-kost

A-kosten är grundkosten för de flesta sjuka utan behov av specialkost. Vid sjukdom är aptiten ofta nedsatt och samtidigt kan näringsbehovet vara ökat. A-kosten är tänkt att förebygga att undernäring utvecklas.

Sjuka människor har ofta andra näringsbehov än friska på grund av en eller flera av följande faktorer:

  • Försämrad nedbrytning och/eller upptagningsförmåga
  • Ökade förluster via tarm, njurar och hud
  • Minskad syntes av vävnadsbeståndsdelar (anabolism)
  • Ökad nedbrytning av cell- och vävnadsbeståndsdelar (katabolism).

Rekommendationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter