Prostatit, bakteriell

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • N41.0 Akut prostatit
  N41.1 Kronisk prostatit

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialistmottagning

 • Akutmottagning – allmänpåverkan, hög feber eller urinretention
 • Urologmottagning – oklar diagnos och behandling

Prostatit kan indelas efter symtomduration samt förekomst eller avsaknad av bakterier:

 • Akut bakteriell prostatit.
 • Kronisk bakteriell prostatit
 • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man (tidigare benämnd abakteriell kronisk prostatit).

Den här rekommendationen omfattar bakteriell prostatit, akut och kronisk. För kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man, se separat rekommendation.

Definition

Akut bakteriell prostatit

Akut bakteriell prostatit är en bakteriell infektion i prostata som ofta uppkommer som komplikation till prostatapunktion eller katetersättning. Tillståndet kan bli akut och ge sepsis.

Kronisk bakteriell prostatit

Kronisk bakteriell prostatit innebär en bakteriell infektion i prostata med minst tre månaders varaktiga eller återkommande urogenitala symtom.

Epidemiologi

Färre än 10 % av patienter med smärtor i bäckenbotten har en påvisad bakteriell infektion.

Etiologi

Bakteriell prostatit orsakas av bakterier från uretra eller urinblåsa som når prostata genom urinreflux ut i prostatagångarna.

Ofta är det samma agens som vid urinvägsinfektion. Vanligast är gramnegativa tarmbakterier, särskilt Escherichia coli. Vid kronisk prostatit förekommer även klamydia, gonokocker, ureaplasma och stafylokocker.

Symtom

Akut bakteriell prostatit

 • Miktion – dysuri, täta trängningar, flytningar, tömningsbesvär, ibland urinretention.
 • Smärta – svår smärta i perineum, defekationssmärta, ibland smärtstrålning mot mage eller rygg.
 • Debut – ofta snabbt insjuknande med feber, frossa och allmänpåverkan.

Kronisk bakteriell prostatit

 • Miktion – dysuri, täta trängningar.
 • Smärta – diffus smärta i perineum, skrotum, penis, rygg samt insidan av låren.
 • Förlopp – återkommande perioder med symtom liknande akut bakteriell prostatit.

Anamnes

 • Smärta – debut, lokalisation, förlopp samt eventuell påverkan på livskvalitet.
 • Miktion – aktuella symtom, lagringsbesvär, tömningsbesvär och urinläckage.
 • Utlösande faktorer – nyligen genomförd prostatabiopsi eller kateterisering.
 • Tidigare besvär – samt andra sjukdomar.
 • Läkemedel.
 • Psykiska eller sexuella besvär.

Status

 • Allmäntillstånd – temperatur vid behov.
 • Per rektumpalpation – palpation av prostata och bäckenbotten (rektalt).
 • Bäckenbotten och yttre genitalia – ömhet över symfys eller perineum.

Handläggning vid utredning

Värdera symtom, anamnes och undersökningsfynd. Ömhet, svullnad och eventuellt mjukare konsistens av prostata talar för bakteriell prostatit.

Akut bakteriell prostatit

Akutprover med CRP, urinsticka och urinodling bör övervägas. Misstänkt akut bakteriell prostatit bör bedömas akut inom specialiserad vård. Patient med misstänkt sepsis bör handläggas enligt separat rekommendation.

Kronisk bakteriell prostatit

Misstänkt kronisk bakteriell prostatit bör utredas med urinsticka och urinodling. Prover för sexuellt överförbara sjukdomar bör övervägas.

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man är vanligare, ger liknande symtom och bör beaktas om inget agens kan påvisas.

Tätt recidiverande urinvägsinfektioner med genomgående samma bakteriella agens i urinodlingar talar för kronisk bakteriell prostatit. Diagnosen är svårställd och svårbehandlad och handläggs inom eller i samråd med specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man.
 • Sexuellt överförd sjukdom.
 • Afebril eller febril urinvägsinfektion.
 • Epididymit (palpabel svullnad och ömhet i epididymis).
 • Prostataabscess (svullen prostata och uttalad smärta vid palpation).

Handläggning vid behandling

Behandling ges inom specialiserad vård.

Remissindikation akutmottagning

 • Misstänkt akut bakteriell prostatit
 • Urinretention

Remissindikation urologmottagning

 • Oklar diagnos
 • Misstänkt kronisk bakteriell prostatit
 • Recidiv av akut bakteriell prostatit inom 2 månader

Akut bakteriell prostatit bör följas upp med kontroll av urinodling efter avslutad behandling. Om infektion uppkommit efter prostatabiopsi sköts all uppföljning av specialiserad vård.

Publicerat: 2022-01-03
Giltigt till: 2025-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.