Prostatit, bakteriell

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Prostatit, bakteriell

Remiss till urolog

 • Överväg om indikation för utredning verkligen föreligger.
 • Vissa godartade tillstånd utreds och behandlas inte för närvarande.
 • Alla inkomna remisser (efter ovanstående avvägningar) bedöms och prioriteras. Patient och remittent informeras om handläggning.
 • Vid behov av akut undersökning inom specialiserad vård, ring konsultfunktionen först.

ICD-10-SE

N41.0 Akut prostatit
N41.1 Kronisk prostatit

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och ibland behandling

Specialistmottagning

 • Akutmottagning – allmänpåverkan, hög feber eller urinretention
 • Urologmottagning – oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta recidiv

Etiologi

Bakterier från uretra eller urinblåsa når prostata genom urinreflux ut i prostatagångarna.

Bakteriell prostatit orsakas ofta av samma sorts bakterier som ger urinvägsinfektion. Vanligast är gramnegativa tarmbakterier, där Escherichia coli står för 75-80 %. Vid kronisk prostatit förekommer även klamydia, gonokocker, ureaplasma och stafylokocker.

Definition

Prostatit kan indelas efter symtomduration samt förekomst eller avsaknad av bakterier. Indelningen är:

 • akut bakteriell prostatit
 • kronisk bakteriell prostatit
 • bäckenbottensmärtsyndrom, tidigare benämnd abakteriell kronisk prostatit (90 % av alla prostatiter). Se separat rekommendation.

Akut bakteriell prostatit

 • Bakteriell infektion i prostata
 • Sällsynt, oftast komplikation till prostatapunktion eller katetersättning
 • Kan ge sepsis

Kronisk bakteriell prostatit

 • Kroniska eller återkommande urogenitala symtom med bakteriell infektion i prostata
 • Svårställd diagnos, då den liknar bäckenbottensmärtsyndrom
 • Svåråtkomlig för antibiotika

Symtom

Akut bakteriell prostatit

 • Ofta snabbt insjuknande med hög feber, frossa och allmänpåverkan
 • Dysuri, täta trängningar, flytningar, blåstömningssvårigheter och ibland urinretention
 • Kraftiga smärtor i perineum, ibland strålande mot mage eller rygg
 • Smärta vid defekation

Kronisk bakteriell prostatit

 • Dysuri
 • Täta trängningar
 • Diffusa smärtor i perineum och rygg
 • Återkommande perioder med symtom liknande akut bakteriell prostatit

Anamnes

 • Smärta: debut, lokalisation och utveckling
 • Miktion: lagringsbesvär, tömningsbesvär och urinläckage
 • Utlösande faktorer: nyligen genomförd prostatabiopsering eller kateterisering
 • Tidigare besvär, andra sjukdomar och läkemedel
 • Psykiska eller sexuella besvär eller påverkad livskvalitet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Prostatapalpation – ömhet och eventuellt mjukare konsistens
 • Bäcken och yttre genitalia – ömhet över symfys eller perineum

Laboratorieprover

 • Urinsticka, urinodling
 • Överväg temp och CRP vid feber eller allmänpåverkan
 • Kontroll av urinretention vid behov

Handläggning vid utredning

Vid feber eller allmänpåverkan bör septikemi övervägas och akut handläggning rekommenderas.

Differentialdiagnoser

 • Bäckenbottensmärtsyndrom
 • Sexuellt överförda infektioner
 • Afebril urinvägsinfektion
 • Febril urinvägsinfektion
 • Epididymit (palpabel svullnad och ömhet i epididymis)
 • Prostataabscess (svullen prostata och uttalad smärta vid palpation)

Läkemedelsbehandling

Akut bakteriell prostatit

Vid måttliga symtom utan allmänpåverkan, ge antibiotika och ordna en snar uppföljning. Utvärdera behandlingseffekt med tät kontakt första dagarna.

Läkemedelsval vid akut bakteriell prostatit

 • I första hand ges T Ciprofloxacin 500 mg x 2 i minst 2 veckor.

Kronisk bakteriell prostatit

Överväg NSAID. Antibiotikabehandling ges efter odlingssvar.

Läkemedelsval vid kronisk bakteriell prostatit

 • Vanligen ges T Ciprofloxacin 500 mg x 2.
 • T Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2, får endast ges efter odlingssvar.
 • Utvärdera efter 2 veckor.
 • Vid symtomförbättring, ge fortsatt behandling i ytterligare 2 veckor.
 • Utebliven effekt ska tolkas som behandlingssvikt.

Remissindikation akutmottagning

 • Hög feber, allmänpåverkan eller misstanke om sepsis
 • Urinretention
 • Försämring/utebliven förbättring eller misstänkt abscess vid akut bakteriell prostatit

Remissindikation urologmottagning

 • Oklar diagnos
 • Behandlingssvikt vid kronisk bakteriell prostatit
 • Recidiv < 2 månader

Akut bakteriell prostatit bör följas upp med kontroll av CRP, urinodling och prostatapalpation två veckor efter avslutad behandling.

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter