Smärtanalys

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (R52- Smärta)

Definition

 • Smärta – en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse med befintlig/möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av en skada (IASP, International Association for the Study of Pain)
 • Det finns olika former av smärta, många patienter har blandformer

Indelning av smärta

 • Neuropatisk – typexempel diabetesneuropati
 • Nociceptiv – typexempel artros
 • Nociplastisk – typexempel fibromyalgi, benämndes tidigare centralt störd smärtmodulering

Smärtanalys

 • Underlättar för att bedöma och kategorisera smärtan
 • Upprepas vid långvariga besvär för att se om smärtan förändrats
 • Signalerar att smärtan tas på allvar, viktigt för en god terapeutisk allians

Epidemiologi

 • Ungefär 10 % av befolkningen har återkommande eller långvarig (>3 månader) smärta med kraftigt påverkad livskvalitet

Anamnes

Röda flaggor

 • Känd malignitet
 • Progredierande neurologiska fynd
 • Ålder över 50 år
 • Benskör patient
 • Infektionstecken
 • Viktförlust
 • Våldsamt trauma

Smärta

 • Debut och förlopp – låt patienten berätta sin historia
 • Lokalisation – Smärtteckning kan hjälpa
 • Karaktär – Smärtteckning, med utritat exempelvis "huggande", "molande"
 • Intensitet – VAS-skala kan hjälpa
 • Duration – Smärtdagbok kan hjälpa
 • I vilka sammanhang uppträder smärtan?
 • Vad förvärrar – vad lindrar?

Allmän

 • Lintons frågeformulär kortversion – ger snabb översikt över hur patienten upplever sin smärta, associerade symtom och tankar om förmåga nu och i framtiden
 • Hur påverkas sömnen?
 • Hur påverkas dagliga aktiviteter?
 • Komplicerande faktorer (till exempel depression, arbetsplatskonflikt, familjebekymmer)
 • Medicinering, effekter
 • Andra sjukdomar, hypermobilitet

Status

 • Undersökning av skelett, muskler, leder, senfästen
 • Neurologisk undersökning inklusive muskelkraft, koordination, reflexer

Test av sensorisk funktion

 • Ett av de viktigaste hjälpmedlen vid smärtkategorisering
 • Ofta bra att patienten blundar under testet
 • Beröring: bomullstops
 • Smärta: Kan patienten skilja mellan skarp/trubbig ände på till exempel en trätandpetare?
 • Temperatur: Kyla – till exempel handsprit på kompress
 • Vibration: stämgaffel

Patologiska fynd vid test av sensorisk funktion

 • Hypo/hyperestesi, parestesi, dysestesi (obehag vid beröring)
 • Hypo/hyperalgesi, allodyni (smärta vid normal beröring)
 • Jämför patologiska fynd med andra sidan och med dermatomkarta
 • Normalt test kan tala för nociceptiv smärta
 • Patologiska fynd som stämmer med dermatom talar för neuropatisk smärta
 • Patologiska fynd som inte stämmer med dermatom talar för nociplastisk smärta

Handläggning

 • Röda flaggor – talar för allvarlig sjukdom, utredning bör övervägas
 • Tolkning av smärtanalys – för att kategorisera smärtan inför behandling

Fynd som talar för neuropatisk smärta

 • Smärta – ofta brännande, stickande, skärande, huggande
 • Korrelerar till perifer eller central skada i nervsystemet
 • Ofta känselrubbning i samma område som smärtan, stämmer ofta med neuroanatomiska strukturer (se dermatomkarta)
 • Svarar sällan på paracetamol, NSAID, opioider, men ofta på till exempel gabapentin, amitriptylin, SNRI

Fynd som talar för nociceptiv smärta

 • Smärta – ofta molande, ömmande, stickande, skärande, bultande
 • Korrelerar till väldefinierad vävnadsskada
 • Svarar ofta på paracetamol, NSAID eller opioider

Fynd som talar för nociplastisk smärta

 • Smärta – alla typer av karaktär (huggande, molande, brännande och så vidare)
 • Diffus utbredning, flyttar ibland mellan olika kroppsdelar
 • Nedsatt känsel som växlar och inte stämmer med neuroanatomiska strukturer (se dermatomkarta)
 • Allodyni, hyperalgesi och kvarstående smärta efter undersökning är typiskt
 • Provokationstest – Upprepat fingertryck 30 sekunder mot till exempel trapeziusmuskel eller medialt på låret ovan knäled, ger ökande hyperalgesi och eftersmärta
 • Svarar sällan på paracetamol, NSAID, opioider, men kan svara på till exempel gabapentin, amitriptylin, SNRI

Blandformer av smärta

 • Förekommer i många olika varianter, några exempel här
 • Patient med fibromyalgi och artros har nociplastisk och nociceptiv smärta
 • Patient med diabetesneuropati och ett smärtande sår har neuropatisk och nociceptiv smärta
 • Patient med uttalad långvarig artros som utvecklat centralt störd smärtmodulering har nociceptiv och nociplastisk smärta

Publicerat: 2018-06-04
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter