Fotbesvär

Gränssnitt allmänmedicin och specialistvård syftar till att öka tydligheten mellan primärvård och specialiserad vård.

Primärvård

  • Paronychi inklusive Königs operation
  • Liktorn, vårtor
  • Tådeformiteter hallux valgus, hallux rigidus, hammartår, Mb Morton om ej alltför uttalade besvär
  • Framvalvsinsufficiens
  • Plantar fasciit/hälsporre
  • Diabetesfötter (Profylax, råd, sårvård. Vid komplikation remiss fotvårdsteam)
  • Bedömning vad gäller inlägg och skenor. Mycket klara indikationer för specialsydda skor eller reordinationer

Specialiserad vård

Planerad mottagning

  • Framfotsproblematik enligt ovan med operationsindikation
  • Oklarheter angående ortopedtekniska hjälpmedel (kan i första hand diskuteras med konsult via telefon, vid svårare fall via remiss)

Kommentar  

Diabetes mellituspatienter med fotsår, remiss till endokrinmottagningen
för sambedömning enl ovan. Om behandling med revision och/eller gipsbehandling följes  patienten på ortopedmottagningen.

Önskemål remissinnehåll: Värk och smärtbeskrivning, tidigare åtgärder och dess effekter. Rtg med kopia av svaret. Patientens inställning till ev operation. Relevanta övriga sjukdomar. Sjukskrivning.

Remiss till privatpraktiserande ortoped kan även skrivas vid önskemål om framfotskirurgi.

Om dokumentet

Faktaansvariga: Ingemar Sernbo, Docent, Överläkare, ortopedi
Ortopediska kliniken Malmö SUS
Margareta Eliasson, Allmänläkarkonsult, Distriktsläkare, Anderslöv

Granskat av: SPESAK ortopedi
Godkänt av: Styrgrupp Gränssnitt öppenvård
Publicerat: 2011-06-30
Reviderat:
Giltigt till: 2016-12-31

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter