Plötslig sensorineural hörselnedsättning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H919P Sudden deafness)

Primärvård

 • Primär bedömning av patient med plötslig hörselnedsättning 

ÖNH-akutmottagning

 • Akut bedömning (inom 24 timmar) vid plötsligt påkommen sensorineural hörselnedsättning
 • Vidare utredning och behandling 

Sudden deafness

 • Sudden deafness är en sensorineural hörselnedsättning som debuterat inom 3 dygn
 • Audiogram visar tonmedelvärde ≥ 30 dB för tre intilliggande frekvenser eller 10-15 dB sänkning för tre intilliggande frekvenser med tidigare känd neurogen hörselnedsättning
 • Etiologin är oftast oklar, hos 10-15 % hittas en bakomliggande orsak som borrelia eller herpes zoster 
 • Plötsligt påkommen, oftast ensidig, hörselnedsättning (ofta bara lätt nedsatt)
 • Tinnitus eller ljudförvrängning (kan tala för skada i inneröra)
 • Fyllnads-/tryckkänsla
 • Ljudkänslighet
 • Yrsel kan förekomma 

Anamnes

 • Duration på hörselnedsättning?
 • Fästingbett? Hudförändringar (herpesblåsor)?
 • Huvudvärk, dubbelseende, andra neurologiska symtom?
 • Aktuell/tidigare öron- eller hörselsjukdom, hörapparat? Läkemedel? 

Status

 • Bedömning av trumhinna
 • Webers test (lateraliseras åt friska sidan vid sensorineural hörselnedsättning)
 • Neurologstatus (invändningsfritt vid sudden deafness)
 • Hudinspektion (herpesblåsor?) 

Undersökning

 • Audiogram 

Differentialdiagnoser och orsaker

 • Ledningshinder – vaxpropp, främmande kropp, extern otit, akut mediaotit, sekretorisk otit
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom) eller annan ponsvinkeltumör
 • Ménières sjukdom (kokleär hydrops) – ger bashörselnedsättning (< 500 Hz)
 • Neurologisk orsak – stroke (AICA, arteria cerebellaris anterior inferiorocklusion), multipel skleros
 • Infektion – borrelia, herpes zoster, parotit, rubella, syfilis
 • Autoimmunitet – Cogans syndrom, temporalisarterit, SLE, polyartrits nodosa (ger oftast dubbelsidiga symtom men behöver ej debutera samtidigt)
 • Trumhinneperforation eller ruptur av ovala/runda fönstret vid kraftig tryckförändring, barotrauma eller akustiskt trauma (dykning, flygning, krystning, tunga lyft)
 • Ototoxiska läkemedel 

Behandling via ÖNH-akutmottagning

 • Högdos kortison i 10-14 dagar
 • Vid borrelia – T Doxycyklin 100 mg 2 x 1 i 14 dagar
 • Vid herpes zoster – T Valaciclovir 500 mg 2 x 3 i 7 dagar
 • Patienten ska undvika fysisk ansträngning och tunga lyft de första 2 veckorna och ska vara noga med att skydda sin hörsel i framtiden 

Remissindikation

 • Vid plötslig sensorineural hörselnedsättning eller plötslig hörselnedsättning utan tydlig orsak (vid öron-undersökning) – remiss till ÖNH-akutmottagning
 • Vid plötslig hörselnedsättning samt nytillkomna neurologiska symtom – remiss till medicinakutmottagning (neurolog) 
 • Kontroller på ÖNH-mottagning under minst 1 år 

Publicerat: 2016-10-26
Giltigt till: 2019-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter