Extern otit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H60 Hörselgångsinflammation)

Primärvård

 • Utredning och behandling i okomplicerade fall 

ÖNH-mottagning

 • Bedömning och behandling vid behov (särskilt hos patient med diabetes) 
 • Inflammation i hörselgången ger i lättare fall klåda, rodnad (ibland eksem) och sekretion
 • Därefter ofta tilltagande svullnad och smärta och i visa fall hörselnedsättning
 • Vid svamp (otomykos) ses ibland svarta/vita prickar (svampsporer)
 • Rodnad och svullnad av ytteröra (erysipelas/perikondrit) kan förekomma samtidigt 

Anamnes

 • Utlösande faktorer – bad, vattenaktiviteter, öronpetning, hörapparat, öronproppar, hörselkåpor, främmande kropp
 • Relevanta sjukdomar – atopiskt/seborroiskt eksem, psoriasis, diabetes (risk för malign extern otit) 

Status

 • Inspektion – eksem eller infektionstecken på ytteröra/omgivande hud?
 • Otoskopi – svullnad, rodnad eller sekretion i hörselgång? Trumhinna med perforation eller myringit (kan likna akut mediaotit)?
 • Siegling/tympanometri – god rörlighet av trumhinna vid extern otit 

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit
 • Erysipelas/perikondrit/mastoidit
 • Herpes Zoster
 • Psoriasis
 • Hörselgångsfurunkel
 • Främmande kropp
 • Cholesteatom med infektion
 • Tumör, Wegeners granulomatos
 • Smärta från käkled 

Förebyggande

 • Peta/rengör inte i hörselgång
 • Undvik tvål, schampo och vatten i öron
 • Fetvadd/öronproppar – bör användas vid dusch, bad och simning
 • Otinova® – receptfri spray, kan användas förebyggande (som vid mycket bad eller värme) till person med täta recidiv 

Lindrig extern otit

 • Noggrann rengöring – viktigast, vid tydlig svullnad överväg alsolsprit (tamponad) enligt nedan
 • Otinova® – receptfritt, 1-2 puffar x 2-3 i några dagar, till vuxna och barn (avsvällande med antimykotisk och antibakteriell effekt) 

Måttlig till svår extern otit

 • Noggrann rengöring – viktigast
 • Alsolsprit – tamponad i hörselgång (avsvällande effekt). Patienten droppar alsolsprit så tamponaden är fuktig i ett dygn, drar sedan ut den och påbörjar behandling med örondroppar. Vid uttalade besvär bokas återbesök för klinisk kontroll, rengöring och ställningstagande till ny tamponad.
 • Terracortril® med Polymyxin B – förstahandsval till alla, även mindre barn, vid trumhinneperforation och "rörotit", 4 droppar x 3 i 5-7 dagar (grupp I steroid och antimikrobiell effekt)
 • Locacorten®-Vioform® – 2-3 droppar x 2 i 7-10 dagar, andrahandsval till vuxna och barn > 2 år, kan användas vid restnotering av Terracortril® med Polymyxin B (grupp II steroid samt antibakteriell och antimykotisk effekt)  

Behandlingssvikt 

 • Odla och överväg pseudomonas, svamp eller malignitet
 • Svamp – Locacorten®-Vioform®, förstahandssval (ges enligt ovan), överväg remiss
 • Pseudomonas – Ciloxan (ciprofloxacin) eller Cetraxal Comp (ciprofloxacin och grupp III steroid) vid intakt trumhinna, överväg remiss 

Remissindikation

 • Vid svårigheter att rengöra så att trumhinnan kan bedömas
 • Vid behandlingsrefraktär extern otit
 • Vid svår extern otit eller utebliven effekt av behandling hos patient med diabetes
 • Vid samtidig erysipelas/perikondrit
 • Ibland vid växt av Pseudmonas eller svamp (odlingsverifierad) 

Publicerat: 2016-06-10
Giltigt till: 2019-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter