Lipom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (D17- Fettknöl).

Primärvård

 • Primär bedömning

Hud-/kirurgmottagning

 • Bedömning vid diagnostisk tveksamhet eller misstänkt tumör
 • Lipom är en godartad subkutant, ibland intramuskulärt, belägen fettknuta. Tillväxten är oftast långsam.
 • En patient har ofta multipla förändringar, lokalisation kan variera.
 • Patienten söker vanligen med en knöl som orsakar oro eller är kosmetiskt störande.

Status

 • Diagnosen är klinisk: en välavgränsad, fritt förskjutbar (både med musklerna spända och avslappnade), mjuk, elastisk, rundad förändring.

Differentialdiagnoser

 • Angiolipom – en godartad 0,5-2 cm subkutan förändring som ömmar vid tryck och kan göra ont vid kroppsansträngning. Ofta hos unga på underarm/bröst. PAD kan behövas för diagnos.
 • Liposarkom – är vanligtvis en snabbt tillväxande malign subkutan resistens, ofta belägen på nedre extremitet eller gluteer hos en medelålders/äldre person.
 • Desmoid tumör – ovanlig benign bindvävstumör som växer snabbt och aggressivt och kan infiltrera andra vävnader. Kan bli upp mot 20 cm stor. Vanligast i bukvägg, lår eller skuldra. Behandlas med kirurgi eller aktiv exspektans, då tumören i många fall kan försvinna spontant.
 • Pilomatrixom (Mb Malherbe) – godartad, subkutan, hård, förkalkad tumör, utgående från hårsäckar. Ofta ansikte, överkropp, överarmar. Kan bli 2-3 cm stor, blåskimrande. Bör extirperas.
 • Lymfom
 • Andra mjukdelssarkom
 • Metastas från okänd primärtumör 

Det finns sällan någon medicinsk indikation till åtgärd eftersom recidiv är vanligt efter exstirpation.

Remissindikation

 • Diagnostisk osäkerhet
 • Snabbt växande, hård förändring
 • Symtom som smärta eller rörelseinskränkning
 • Djupt belägen (icke förskjutbar vid spända muskler)
 • Större än 5 cm
 • Överväg att samtidigt remittera för MR (då lipom som är entydiga vid MR inte behöver remitteras oavsett djup eller storlek)
 • Patienten ska informeras om att om förändringen bedöms som godartad kommer sannolikt inte någon kirurgisk åtgärd att utföras.

Giltighetstid

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-05-19
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter