Diabetesfoten

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (E108P/E118P Diabetes med komplikationer)

Primärvård

 • Regelbunden bedömning (inklusive fotkontroll) vid läkar-/diabetessjuksköterskebesök
 • Behandling vid mildare fotproblem
 • Remiss för medicinsk fotvård vid behov

Akutmottagning

 • Misstanke om svårare infektion (enligt remissrutiner)

Diabetesfotmottagning

 • Patient i riskgrupp 3-4 med fotsår
 • Sår på häl – ta kontakt för skyndsamt omhändertagande

Definitioner

 • Angiopati – kapillär skada, men påvisbar fotpuls (palpation eller doppler)
 • Nedsatt perifer cirkulation – ej påvisbar fotpuls (palpation eller doppler)
 • Kritisk ischemi – vilovärk, särskilt nattlig och/eller ischemiskt sår på tå/häl i över 2 veckor, ofta ankeltryck < 70 mmHg (Index ankel-/armblodtryck cirka 0,3)
 • Charcotfot – svullnad, värmeökning, nedsjunket fotvalv och ibland gungfot (fotsulan buktar lätt utåt)

Anamnes

 • Rökning, kost, motion
 • Samsjuklighet med kärlsjukdom, retinopati, nefropati
 • Läkemedels-/cancerbehandling
 • Tidigare fotsår, fotdeformitet, amputation
 • Symtom från nedre extremiteter – värk (i vila, nattlig), domningar, stickningar, kuddkänsla

Status

 • Hjärta/cirkulation – blodtryck, hjärtfrekvens
 • Ankeltryck – behöver inte mätas rutinmässigt (främst vid symtom från nedre extremiteter)

Fotstatus

 • Sensibilitet – testas med monofilament vid fotled, på stortå samt under metatarsale 1 och 5
 • Vibrationssinne – kontrolleras med stämgaffel vid mediala malleolen och på stortå
 • Cirkulation – fotpulsar
 • Hud – notera om torr hud, deformiteter, sår, svullnader, färg (blek/rodnad), ödem, temperatur
 • Strumpor och skor

Undersökning

 • Rekommenderas årligen på diabetespatienter och ligger till grund för riskgruppering
 • Sår – snar uppföljning, optimera behandling, överväg odling, CRP, HbA1c

Risknivåer

 • Riskgrupp 1 – Frisk fot
 • Riskgrupp 2 – Perifer neuropati eller angiopati, hallux valgus/hammartår, förhårdnader, torr hud, rodnader
 • Riskgrupp 3 – Perifer neuropati/nedsatt perifer cirkulation samt uttalade fotdeformiteter eller tidigare diabetessår/amputation
 • Riskgrupp 4 – Pågående sjukdom – sår, infektion, kritisk ischemi, osteoartropati/Charcotfot
 • Patient i riskgrupp 3-4 kan även ha nedsatt arteriell cirkulation, perifer neuropati, fotödem

Riskgrupp 1

 • Råd om egenvård, rökstopp, god metabol kontroll
 • Information om lämpliga strumpor och skor

Riskgrupp 2-3

 • Råd om egenvård, rökstopp, god metabol kontroll
 • Förebyggande fotvård enligt individuell bedömning
 • Regelbunden undersökning av hudstatus, cirkulation, nervfunktion och riskbedömning
 • Ortopedtekniska hjälpmedel vid deformiteter

Riskgrupp 3-4

 • Tidigt omhändertagande
 • Metabol kontroll – Optimering enligt individuellt målvärde (ibland insättning av insulin), god nutrition och vid behov näringstillskott
 • Cirkulation – Rökstopp, perifer tryckmätning, kärlkirurgisk konsultation bör övervägas
 • Sår – Odling och provtagning, vid behov sårrevision och antibiotika, omläggning enligt ordinarie rutiner samt såravlastning genom behandlingsskor, ortoser, kryckor, gips

Remissindikation akutmottagning

 • Infekterat sår med feber
 • Misstänkt abscess
 • Sen-/ledengagemang
 • Akut gangränhot

Remissindikation för medicinsk fotvård

 • Riskgrupp 2 – Patienter med nedsatt känsel, neuropati och/eller angiopati–perifer kärlsjukdom
 • Riskgrupp 3 – Patienter med nedsatt cirkulation, distal neuropati, tidigare fotsår, fotdeformiteter, grav callus, amputerad

Remissinnehåll för medicinsk fotvård

 • Indikation och diagnos
 • Pågående behandling
 • Eventuell kontaktallergi eller komplicerande faktorer

Riskgrupp 3-4

 • Patient med sår följs på diabetesfotmottagning till såret läkts eller stabiliserats
 • Mellan besöken på diabetesfotmottagning sker omläggningar via ansvarig sjuksköterska inom primärvård eller kommunal hemsjukvård (ordinerad av diabetesfotmottagning)
 • Ordinarie fotvård ska fortgå som vanligt under tiden för att förhindra nya sår eller problem på andra delar av fötterna

Publicerat: 2018-09-03
Giltigt till: 2019-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter