Strålskyddshandbok röntgen

Strålskyddshandboken är Region Skånes gemensamma handbok för alla frågor som rör röntgenrelaterat strålskydd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter