MR-indikation för primärvården

Indikation för MR från primärvården är bland annat lumbalt diskbråck, lumbal spinal stenos, cervikalt diskbråck, cervikal spinal stenos samt malignitet.

Indikation för MR från primärvården enligt gällande regional överenskommelse

  • Rygg – lumbalt diskbråck, lumbal spinal stenos, cervikalt diskbråck, cervikal spinal stenos, malignitet
  • Knä – ingen indikation finns för MR-undersökning

MR-indikationer i primärvården/ortopedi (2007-04-19) (pdf)

Publicerat2016-03-31
Giltigt till: 2017-12-31 
Faktaägare: AKO Skåne
Framtaget av: Ulf Swanstein, Magnus Eneroth, Margareta Eliasson, Ingemar Sernbo, Göran Ilestam

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter