Triagehandboken

Triagehandboken är ett stöd vid den bedömning som hälso- och sjukvårdspersonal gör av den som akut söker vård.

Triagehandboken används för att prioritera och hänvisa vårdsökande till lämplig vårdnivå på ett snabbt och säkert sätt utifrån den vårdsökandes beskrivna symtom.

Triagehandboken finns nu tillgänglig för såväl offentliga som privata vårdgivare i omarbetad digitaliserad form.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter