Ketoacidos (diabetes) hos vuxen

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (R73- Hyperglykemi, E14-P Diabetes). Lokalt Helsingborg.
  • Törst, polyuri, intorkning
  • Buksmärtor, kräkningar, acetondoft
  • Hyperventilation, takykardi, hypotoni
  • P-glukos > 14 mmol/l och
  • B-ketoner (kapillärt snabbtest) > 3mmol/l
  • Till sjukhus
  • Vid medvetandepåverkan kontrollera blodtryck och samråd med medicinjour före transport
  • Eventuellt påbörjas i samråd med jouren behandling med Inf Ringer-Acetat® med hög hastighet (1 liter den första timmen)
  • Syrgas ges vid behov
  • Insulin ges som infusion på sjukhus när bland annat svar på S-Kalium erhållits

Publicerat: 2017-06-30
Giltigt till: 2018-12-31 
Faktaägare: AKO Skåne
Framtaget av: Åsa Theander, Specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Åstorp, Andreas Lindegren, Akutcentrum, Helsing- borgs lasarett och Anna-Karin Albin, Sektion barn- och ungdomsmedicin, Helsingborgs lasarett.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter