Ketoacidos (diabetes) hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (R73- Hyperglykemi, E14-P Diabetes). Lokalt Helsingborg.
  • Törst, polyuri, intorkning
  • Buksmärtor, kräkningar, acetondoft
  • Hyperventilation, takykardi, hypotoni
  • P-glukos förhöjt
  • Akut till sjukhus
  • Vid medvetandepåverkan kontrollera blodtryck och samråd med barnjour före transport
  • Intravenös nål
  • Eventuellt påbörjas i samråd med jouren behandling med iv vätska enligt ordination.
  • Insulin ges aldrig på vårdcentral till barn med misstänkt nyupptäckt diabetes med eller utan ketoacidos

Publicerat: 2017-06-30
Giltigt till: 2018-12-31
Faktaägare: AKO Skåne
Framtaget av: Åsa Theander, Specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Åstorp, Andreas Lindegren, Akutcentrum, Helsing- borgs lasarett och Anna-Karin Albin, Sektion barn- och ungdomsmedicin, Helsingborgs lasarett.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter