Akut astma hos vuxen

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (J45-P Astma). Lokalt Helsingborg

Vitalparametrar

  • Kontrollera andningsfrekvens, syresaturation, PEF
  • Sätt iv nål

Syrgas

  • 5 liter/min på näsgrimma eller 10 liter/min på mask till syresaturation > 90 %

Bronkdilaterare

  • Ventoline lösning 5 mg/ml, 1(-2) ml tillsammans med
  • Atrovent lösning 0,25 mg/ml, 2 ml i nebulisator (Pariboy, Aiolos), kan upprepas efter 30 minuter
  • Om patienten inte orkar inhalera – inj Bricanyl 0,5 mg/ml, dos 0,25-0,5 mg = 0,5-1 ml sc

Steroider

  • Tablett Betametason 0,5 mg, exempelvis 16 tabletter eller
  • Injektion Betapred 4 mg/ml, 8 mg = 2 ml iv (eller im)

Larma

Larma ambulans för transport till sjukhus vid utebliven effekt, patienten bör ha intravenös infart, syrgas och övervakning under transporten

Publicerat: 2018-06-13
Giltigt till2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter