Akut astma hos barn

AKO Skåne riktlinje för primärvården (Astma J45-P). Lokalt Helsingborg

Akut bedömning

 • Allmäntillstånd – Orkar barnet leka, prata? Somnolent? Temp?
 • Lungor – Andningsfrekvens? Indragningar? Ronki? Grunting? Syresaturation, PEF (om möjligt)

Syrgas

 • Syrgas 10 l/min flödas på mask eller 5 liter/min på näsgrimma om påverkat barn eller syresaturation < 92 %

Beta-2-stimulerare

 • Spacer – 2 puffar Airomir inhalationsspray 0,1 mg/dos, 10 andetag/puff för barn < 2 år, 5 andetag/puff för barn > 2 år
 • Pariboy/Aiolos – 0,5 ml Ventoline lösning 5 mg/ml, spätt med 1,5 ml NaCl lösning via munstycke, annars flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun
 • Maxin – 2 ml Ventoline lösning 5 mg/ml, flöda 1 minut
 • Upprepas vid behov med 20 minuters intervall

Steroider

 • Flutide Evohaler inhalationsspray, 125 mikrog/dos i spacer, 4 doser eller
 • Tablett Betametason 0,5 mg, 6 tabletter (< 6 år), 10 tabletter (> 6 år) eller
 • Injektion Betapred 4 mg/ml, 1-2 ml iv (eller im)

Vätska

 • Rikligt med peroral vätska och om det inte går ge eventuellt infusion Ringer-Acetat

Atrovent

 • Vid dålig effekt av beta-2-stimulerare eller mycket hjärtklappning lägg till
 • 0,5 ml Atrovent lösning 0,25 mg/ml, spätt med 1,5 ml NaCl lösning
 • Upprepas vid behov 3 gånger med 15 minuters intervall

Adrenalin inhalation

 • Vid dålig effekt av ovanstående ges Adrenalin som inhalation
 • Adrenalin 1 mg/ml späds med 0,9 % NaCl lösning till totalt 2 ml, inhalera med nebulisator (Aiolos/Pariboy), fraktionerat med pulskontroll
 • 1-6 mån – 0,15 ml Adrenalin + 1,85 ml NaCl
 • 6-18 mån – 0,25 ml Adrenalin + 1,75 ml NaCl
 • 18 mån-3 år – 0,5 ml Adrenalin + 1,5 ml NaCl
 • 3-5 år – 0,75 ml Adrenalin + 1,25 ml NaCl
 • 5 år – 1 ml Adrenalin + 1 ml NaCl

Adrenalin im

 • Alternativt ges Adrenalin som im injektion
 • Barn under 6 år (< 20 kg) – Adrenalinpenna Emerade 150 µg, 1 dos im, eller inj Adrenalin 1 mg/ml, 0,15 ml im
 • Barn över 6 år (> 20 kg) – Adrenalinpenna Emerade 300 µg, 1 dos im, eller inj Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 ml im
 • Ges i lårets utsida, upprepas vid behov med 5-10 minuters intervall

Publicerat: 2017-06-30
Giltigt till: 2018-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter