Vårddokumentation av levnadsvanor i patientens journal

Sökorden för levnadsvanor har nu anpassats till riktlinjernas indikatorsfrågor och ligger i linje med Region Skånes vårdprogram om levnadsvanor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.