Goda levnadsvanor under graviditet och amning - hur kan vi jobba hälsofrämjande?

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention fick chansen att via FSL (Framtidens specialistläkare) ta fram en digital kurs i "Sjukdomsförebyggande arbete".

En av delarna i denna kurs är föreläsningen ”Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande?” där vi berättar om betydelsen av goda levnadsvanor under graviditet och amning. I del 3 beskrivs kostbehandlingsmetoden LEVA som står för ”Livsstil vid effektiv viktminsknings efter amning” och utgör ett stöd till viktminskning till kvinnor efter graviditet. LEVA-metoden är utvecklad vid Göteborgs Universitet och bygger delvis på den digitala plattformen Stöd och behandling vid nätet. 

Goda levnadsvanor under graviditet och amning - hur kan vi jobba hälsofrämjande? Del 1 + 2 (43 min)

Del 1. Barnmorskans samtal kring alkohol och amning (0:00-16:39)
(Helén Simonsson, handläggare, Enheten för uppdragsstyrning, Region Skåne)

Del 2. Levnadsvanor under graviditet – hur kan man jobba hälsofrämjande? (16:39-43:22)
(Helena Strevens, överläkare, Kvinnokliniken SUS Lund, Region Skåne)

Goda levnadsvanor under graviditet och amning - hur kan vi jobba hälsofrämjande? Del 3 (22 min)

Del 3. Kostbehandling efter graviditet (LEVA) – från forskning till implementering (0:00-22:28)
(Ena Thomasson, handläggare, Enheten för kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.