Goda levnadsvanor gör stor skillnad!

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention fick chansen att via FSL (Framtidens specialistläkare) ta fram en digital kurs i "Sjukdomsförebyggande arbete".

En av delarna i denna kurs är föreläsningen "Goda levnadsvanor gör stor skillnad!" där vi berättar om betydelsen av levnadsvanor och följer en patient med kronisk sjukdom där levnadsvaneåtgärder utgör en viktig del av behandlingen.

Goda levnadsvanor gör stor skillnad! (45 min)

Introduktion och bakgrund (0:00)
(Kjell och Malin)
Evidens, prevalens och riktlinjer för levnadsvanor

Patientfall (19:11)
(Malin)
Beskrivning av patientfall som behandlas under respektive levnadsvaneavsnitt

Tobak (20:18)
(Elisabeth)
Rökningens påverkan på hälsan och effekten av ett rökstopp, riktlinjer och rekommendationer för tobaksavvänjning, åtgärd patientfall

Alkohol (25:42)
(Elisabeth)
Definition av riskbruk alkohol, alkoholens påverkan på hälsan på kort och lång sikt, riktlinjer och rekommendationer vid riskkonsumtion, åtgärd patientfall

Matvanor (30:33)
(Kjell)
Samtal om matvanor, näringsrekommendationer och kostråd, kartläggning av matvanor, kostråd vid olika sjukdomstillstånd, åtgärd patientfall

Fysisk aktivitet (37:03)
(Helene)
Samtal om fysisk aktivitet, hälsoeffekter av fysisk aktivitet, evidensbaserade åtgärder vid olika sjukdomstillstånd, Fysisk aktivitet på Recept (FaR), nivåer av fysisk aktivitet, åtgärd patientfall

Uppföljning patientfall (44:22)
(Malin)
Summering och avslutning

Föreläsare:

Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, medicinsk rådgivare, Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Kjell Olsson, dietist, handläggare, Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska på Levnadsvanemottagningen, handläggare, Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Helene Henriksson, fysioterapeut, handläggare, Regional utveckling, Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.