Stöd vid läkemedelshantering

Som stöd för dig som arbetar som sjuksköterska eller läkare och hanterar läkemedel, har en app och även en webbsida utvecklats.

I appen Stöd vid läkemedelshantering och på webbsidan finns information och funktioner om:

  • Information om krossning av läkemedel inför administrering oralt eller i enteral sond (tillägg av fler läkemedel görs kontinuerligt).
  • Information om dosrekommendationer vid nedsatt njurfunktion för vuxna (≥ 18 år). Listan är inte fullständig (inkluderar inte samtliga läkemedel).
  • Region Skånes utbyteslista för läkemedel på rekvisition.
  • Regionalt spädningsschema för parenterala antibiotika till vuxna (inom kort på appen).
  • En utökad sökfunktion Hitta läkemedel, där det går att söka efter ett specifikt läkemedel både i eget och i andra avdelningars läkemedelsförråd samt i så kallade svansförråd.

Observera att sökfunktionen endast kan användas av anställda inom Region Skåne då den kräver inloggning med e-tjänstekort (SITHS-kort). Sökfunktionen fungerar endast via webbsidan.

Tjänsten är utvecklad av Region Skåne och syftet med appen/webbsidan är att underlätta tillgången till kunskap om läkemedel vilket i sin tur kan bidra till ökad patientsäkerhet. Innehållet om läkemedel är av allmän och rådgivande karaktär och användaren måste själv bedöma om all information är tillämpbar i det enskilda fallet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.