Stöd vid läkemedelshantering

Som stöd för dig som arbetar som sjuksköterska eller läkare och hanterar läkemedel, har en app och även en webbsida utvecklats.

I appen Stöd vid läkemedelshantering och på webbsidan finns information och funktioner om:

  • Information om krossning av läkemedel inför administrering oralt eller i enteral sond (tillägg av fler läkemedel görs kontinuerligt).
  • Region Skånes utbyteslista för läkemedel på rekvisition.
  • Regionalt spädningsschema för parenterala antibiotika till vuxna (inom kort på appen).
  • En utökad sökfunktion Hitta läkemedel, där det går att söka efter ett specifikt läkemedel både i eget och i andra avdelningars läkemedelsförråd samt i så kallade svansförråd.

Observera att sökfunktionen endast kan användas av anställda inom Region Skåne då den kräver inloggning med e-tjänstekort (SITHS-kort). Sökfunktionen fungerar endast via webbsidan.

Tjänsten är utvecklad av Region Skåne och syftet med appen/webbsidan är att underlätta tillgången till kunskap om läkemedel vilket i sin tur kan bidra till ökad patientsäkerhet. Innehållet om läkemedel är av allmän och rådgivande karaktär och användaren måste själv bedöma om all information är tillämpbar i det enskilda fallet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter