Riskbedömning med CHA2DS2–VASc

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial

För värdering av embolirisken vid förmaksflimmer bör CHA2DS2-­VASc användas. CHA2DS2-­VASc är en utvidgning av det etablerade systemet CHADS2 där det visat sig att sistnämnda i vissa fall underskattat strokerisken och därmed bidragit till underbehandling.

Riskfaktorer Poäng
C = Hjärtsvikt/Nedsatt vänsterkammarfunktion 1
H = Hypertoni 1
A2 = Ålder ≥ 75 år 2
D = Diabetes 1
S2 = Tidigare stroke/TIA/perifer emboli 2
V = Kärlsjukdom (Kranskärls-, aorta- eller perifer kärlsjukdom) 1
A = Ålder 65–74 år 1
Sc = Kvinnligt kön 1

Summan av poäng korrelerar väl till risk för stroke eller perifer emboli.

  • Vid 1 poäng eller mer rekommenderas behandling med antikoagulantia.
  • Vid 0 poäng rekommenderas ingen antitrombotisk behandling.
  • Om patientens risk endast består av kvinnligt kön kan antitrombotisk behandling avstås.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.