Läkemedelsbulletinen

Läkemedelsrådet informerar har ersatt Läkemedelsbulletin och ger kontinuerligt ut information om läkemedel, terapirekommendationer och artiklar inom läkemedelsområdet.

Läkemedelsbulletinen 2019

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter