Läkemedelsrådet informerar

Samlad information om läkemedel, terapirekommendationer och artiklar/nyheter inom läkemedelsområdet.

Läkemedelsrådet informerar är ett gemensamt forum för:

  • Läkemedelsrådet
  • Läkemedelsrådets terapigrupper
  • och Område läkemedel

Senaste artiklarna

Tidigare artiklar

Använd KATEGORIER för att filtrera ytterligare.

Tidigare nummer av Läkemedelsbulletinen finns på Vårdgivare Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter