Läkemedelsbulletinen

Läkemedelsbulletinen är en informationsskrift om läkemedel, terapirekommendationer och nyheter inom läkemedelsområdet och ges ut av Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Läkemedelsbulletinen 2017

 • Nummer 9

  Innehållsförteckning:

  • GOLD 2017 – Ny klassificering av kliniska fenotyper vid KOL
  • Välj generiskt pregabalin framför Lyrica
  • Alvedon 665 mg – status utredning

  Läkemedelsbulletinen nr 9 2017

 • Nummer 8

  Innehållsförteckning:

  • Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer i Region Skåne
  • Osteoporosskola i primärvården
  • Nya diabetesriktlinjer från Socialstyrelsen
  • Skånelistan Speciallivsmedel och ny rutin vid förskrivning av speciallivsmedel

  Läkemedelsbulletinen nr 8 2017

 • Nummer 7

  Innehållsförteckning:

  •  På väg mot lägre kolesterolvärden - FOURIER-studien
  • Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre har uppdaterats
  • Aktuellt från Läkemedelsrådet

  Läkemedelsbulletinen nr 7 2017

 • Nummer 6

  Innehållsförteckning:

  • Aktuella läkemedelslistor - vad kan vi göra?
  • Pneumokocker - vaccinering av riskgrupper
  • Diproderm örondroppar slutar att tillverkas

  Läkemedelsbulletinen nr 6 2017 

 • Nummer 5

  Innehållsförteckning:

  • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening
  • Aktuellt från Läkemedelsrådet
  • Skånskt EU-projekt ska minska läkemedelsbelastningen i Östersjön
  • Nu kan förskrivare enkelt följa sin egen förskrivningsstatistik

  Läkemedelsbulletinen nr 5 2017

 • Nummer 4

  Innehållsförteckning:

  • Senaste algoritmen för behandling av typ 2-diabetes
  • Nytt på lipidfronten
  • Nytt avtal och nya rutiner vid förskrivning av inhalator/nebulisator
  • Läkemedel i Skåne – en summering

  Läkemedelsbulletinen nr 4 2017 (pdf)

 • Nummer 3

  Innehållsförteckning:

  • PMS/PMDS - en översikt
  • Projekt Säker Läkemedelsanvändning i Primärvård – en modell att arbeta vidare
  • Nya recepthanteringsregler för särskilda läkemedel

  Läkemedelsbulletinen nr 3 2017  (pdf)

 • Nummer 2

  Innehållsförteckning:

  • Läkemedelskostnader i Region Skåne 2016
  • Emerade adrenalinpenna - hållbarheten sänkt till 18 månader
  • Behandling av hepatit C - en framgångssaga
  • Goda råd är inte dyra

  Läkemedelsbulletinen nr 2 2017  (pdf)

 • Nummer 1

  Innehållsförteckning

  • Skånelistan 2017 - förändringar och budskap
  • Dosreceptet upphörde som receptblankett 1 januari 2017
  • Aktuellt från Läkemedelsrådet
  • Sobril som orginalpreparat ingår ej i läkemedelsförmånen - ska ej förskrivas
  • Nya och reviderade regionala läkemedelsriktlinjer 2016
  • Läkemedel i Skåne - program

  Läkemedelsbulletinen nr 1 2017 (pdf)

Tidigare nummer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter