Läkemedelsbulletinen

Läkemedelsbulletinen är en informationsskrift om läkemedel, terapirekommendationer och nyheter inom läkemedelsområdet och ges ut av Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Läkemedelsbulletinen 2018

 • Nummer 10

  Innehållsförteckning:

  • Uppdatering av behandlingsriktlinjer för "rörotit"
  • För att underlätta osteoporosbehandling - direktlänk till FRAX nu i PMO!
  • Nya regionala riktlinjer gällande förskrivning av beroendeframkallande läkemedel
  • Injicerbart järn – nya avtalspriser och produkter 1 januari 2019

  Läkemedelsbulletinen nr 10 2018

 • Nummer 9

  Innehållsförteckning:

  • Oro, rädsla eller ångestsyndrom?
  • Varning kring Hydroklortiazid – hur hanterar vi detta?
  • Behandling av svamporsakad extern otit
  • Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)

  Läkemedelsbulletinen nr 9 2018

 • Nummer 8

  Innehållsförteckning:

  • Dosdipsenserade läkemedel infört i slutenvården i Skåne
  • Nya läkemedel mot fetma
  • Information kring licensförskrivning hittas på Läkemedelsverkets hemsida
  • Ezetrol utträder ur läkemedelsförmånerna 1 oktober 2018

  Läkemedel i Skåne 2019 - boka redan nu in 20 och 21 mars 2019!

  Referenser till artikel om fetma (pdf) 

  Läkemedelsbulletinen nr 8 2018

 • Nummer 7

  Innehållsförteckning:

  • Pregabalin narkotikaklassas från och med den 24 juli 2018
  • Antitrombotisk behandling vid benartärsjukdom
  • Vid receptförskrivning – viktigt att anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag!
  • Förväntad utveckling av läkemedelskostnader i Region Skåne under 2019

  Läkemedelsbulletinen nr 7 2018

 • Nummer 6

  Innehållsförteckning:

  • NSAID-användningen bland Skånes äldre befolkning är riskabelt hög. Fråga alltid efter receptfri medicinering!
  • Översikt av utredning och behandling av långvarig smärta
  • Den 1 juni 2018 uppgraderas Melior till version 219

  Läkemedelsbulletinen nr 6 2018 (pdf) 

 • Nummer 5

  Innehållsförteckning:

  • TBE ökar i Sverige och Skåne – vaccin skyddar
  • Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018
  • Lokalbehandling av rinnande öron
  • Utträden ut läkemedelsförmånerna 1 maj

  Läkemedelsbulletinen nr 5 2018 (pdf)

 • Nummer 4

  Innehållsförteckning:

  • Farmakologisk behandling av erektil dysfunktion – en uppdatering
  • Tips på användbara länkar från Vårdgivare Skåne
  • Biverkningsrapportering från Skåne 2017
  • Läkemedelsrelaterade gingivala hyperplasier

  Läkemedelsbulletinen nr 4 2018 (pdf)

 • Nummer 3

  Innehållsförteckning:

  • IBS med diarré: Behandlingsmöjligheter
  • Nya riktlinjer och behandlingsrekommendationer för diabetes
  • Aktuellt från Läkemedelsrådet

  Läkemedelsbulletinen nr 3 2018  (pdf)

 • Nummer 2

  Innehållsförteckning:

  • Läkemedelskostnader i Region Skåne 2017
  • Antibiotika till äldre
  • Aktuellt från Läkemedelsrådet

  Läkemedelsbulletinen nr 2 2018 (pdf)

 • Nummer 1

  Innehållsförteckning:

  • Skånelistan 2018 - Förändringar och budskap
  • Nya och reviderade regionala läkemedelsriktlinjer 
  • Aktuell information om Alvedon 665 mg
  • Läkemedel i Skåne 2018 - anmäl dig nu!

  Läkemedelsbulletinen nr 1 2018  (pdf)

Tidigare nummer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter