Läkemedelsbulletinen

Läkemedelsbulletinen är en informationsskrift om läkemedel, terapirekommendationer och nyheter inom läkemedelsområdet och ges ut av Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Läkemedelsbulletinen 2018

Tidigare nummer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter