Utskrivningsinformation - fickfolder med praktiska tips

Praktiska tips för korrekt läkemedelsinformation till patient och nästa aktör i vården.

Beställ tryckt version

Om du vill beställa en tryckt version av foldern så vänder du dig till:

  • Kryh: Contact
  • SUS:  Contact
  • SUND: Contact
  • Hälostaden: Contact
  • Privata enheter: Contact

Skriv ut själv

För korrekt utskrift välj dubbelsidig utskrift och markera vänd längs kortsidan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter