Avtal läkemedel

Här hittar du information om avtalade läkemedel, vacciner, blodglukosmätare, teststickor, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare och vissa övriga läkemedel som till exempel parenteralt järn.

För frågor angående avtalade läkemedel/vacciner och vilka produkter som finns på avtal hittar du i avtalskatalogen:

Prislista över upphandlade läkemedel som ackrediterade vårdval inom hud, LARO och ögon kan rekvirera:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter