WWBakt Svarsutskrifter

Anmälan om behörighet till WWBakt Svarsutskrifter

Har du frågor innan du skickar in din anmälan kan du kontakta vår support för decentraliserade utskrifter Carina Karlsson 046-173250

WWBakt Svarsutskrifter

 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter