Kund hos Labmedicin

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård i Skåne

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kunder hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. 

Använd vårdenhetens kundkod vid beställning

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter