Provtagning och analys covid-19

Information kring provtagning och analys av SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), viruset som orsakar sjukdomen covid-19. I Analysportalen kan du läsa mer om de olika analyserna.

RNA-påvisning (nukleinsyrapåvisning)

 • Instruktion för insändande av prover för sekvensering och typning av SARS-CoV-2

  Som ett led i intensifieringen av den epidemiologiska övervakningen av olika SARS-CoV-2 varianter kommer positiva prover att sekvenseras och typas.
  Sedan 18 februari utför Klinisk mikrobiologi i samarbete med CMD (Centrum för Molekylär Diagnostik) i Lund sekvensering och typning av SARS-CoV-2.
  I dagsläget innebär det i första hand att vi rutinmässigt kommer att sekvensera 10 % av alla positiva fynd med tillräcklig virusmängd (Ct-värde < 30) från patient- respektive personalprovtagningen. Förutom detta så kommer vi, baserat på klinisk information, att sekvensera fynd av SARS-CoV-2 i prover från följande grupper:

  • Prover där SARS-CoV-2 påvisats hos personer som rest utomlands. Skriv texten ”sekvensering, samt ange vilket land" i anamnesrutan.
  • Positiva SARS-CoV-2 prover från personer med misstänkt reinfektion. Det ska ha gått minst tre månader mellan två positiva analyssvar, insjuknandedatum och symtom ska framgå ur remissen.
   Skriv texten ”sekvensering, misstänkt re-infektion, samt insjuknandedatum" i anamnesrutan.
  • Misstänkta vaccinationsgenombrott, dvs positiva SARS-CoV-2 prover från personer som insjuknat mer än 21 dagar efter första vaccindosen eller efter andra vaccindosen.
   Skriv texten ”sekvensering, misstänkt vaccinationsgenombrott, vilket vaccin som givits, samt insjuknande- och vaccinationsdatum" i anamnesrutan.
  • Utbrottsutredningar och smittspårningar rörande SARS-CoV-2. I dessa fall ska Vårdhygien eller Smittskydd kontaktas.

  Det är därför viktigt att ni fyller i anamnesen då personen uppfyller någon av ovanstående kriterier.
  Vid frågor eller önskemål gällande helgenomsekvensering av prover som hamnar under någon av ovanstående kategorier ska Klinisk mikrobiologi kontaktas:

  Katrine Pesola, tel 046- 17 10 77 eller

  Claus Bohn Christiansen, tel 046- 17 13 38

Material provtagning covid-19

Transport av prov covid-19

 • Covid-prover kan skickas med ordinarie transportturer, och i samma transportbox som andra prover.
  Det går också bra att transportera proverna till närmaste Laboratoriemedicin Bas (tidigare Klinisk kemi) för vidare transport till Klinisk mikrobiologi.

  Provet ska vara korrekt packat

  • Använd i första hand transporthylsa.
  • Vid brist på taransporthylsa kan du packa provet i en zip-påse eller plastpåse som du försluter väl.
  • Det går också att använda ett större provrör i plats, typ "Falconrör".
   Rör med grön kork får ej plats i ett "Falconrör". 

  Provet ska nå Klinisk mikrobiologi inom 24 timmar efter provtagning
  Från Laboratoriemedicin Bas (tidigare Klinisk kemi) går dagligen flera transporter för covid-prover. Proverna måste lämnas dit senast 15 minuter före den transporttid som anges nedan (gäller alla dagar):

  • Helsingborg mån-fre 07.00, 11.00, 16.15 lör-sön 07.00, 11.00
  • Hässleholm mån-fre 10.15, 15.30 lör-sön 10.15
  • Kristianstad mån-fre 07.00, 11.00, 16.15 lör-sön 07.00, 11.00
  • Lund mån-fre 08.05, 11.45, 17.00 lör-sön 08.05, 11.45
  • Malmö mån-fre 07.30, 11.30, 16.45 lör-sön 07.30, 11.30
  • Trelleborg mån-fre 09.40, 15.05 lör-sön 09.40
  • Ystad mån-fre 06.45, 10.45, 16.00 lör-sön 06.45, 10.45
  • Ängelholm mån-fre 10.15, 15.30, 16.15 lör-sön 10.15
  • Landskrona beställer taxi till Klinisk mikrobiologi.

  Direkttransporterna gäller endast covid-19-prover som ska analyseras på Klinisk mikrobiologi i Lund.
  Prover som ska analyseras på Laboratoriemedicin Bas (tidigare Klinisk kemi) transporteras enligt ordinarie rutiner.

 • Det kan ibland finnas behov av att transportera prover med taxi, utanför ordinarie transporttider.

  Ring Provmottagningen Klinisk mikrobiologi på telefon 046-173250, knappval 2 (tillgängligt 08.00-21.00) om du planerar att skicka prov utanför ordinarie transporter/ direkttransporterna under kväll eller helg.

  Kontakt och öppettider för våra laboratorier

 • Har du behov av fler transportboxar kontakta labmedicin@skane.se

Tillfällig rutin covid-19

 • För att hantera provtagning av personal med samhällsviktiga funktioner (prioritetsgrupp 3) inom Skåne, krävs ytterligare provtagningsmöjligheter. Därför kommer provtagning av ett första prioriterat urval av denna grupp (polis och räddningstjänst) att ske på vårdcentraler.

  Observera att denna rutin skiljer sig från personalprovtagning i prioritetsgrupp 2, där provtagning sker på provtagningsenheter vid sjukhusen.

  Provtagning

  Provtagning sker på samma sätt som för provtagning på patienter. Prov tas från nasofarynx eller bakre svalgvägg med Beaver provtagningsset.

  Analys

  Analysen beställs på samma sätt som för patientprover.

  Märk remissen
  Märk remissen tydligt med "PERSONALPROV PRIO 3" samt arbetsgivare (polis alternativt räddningstjänst och ort) i anamnesrutan.
  Datum för insjuknande skrivs i anamnesrutan.

  Packning och transport

  Proverna packas och transporteras på samma sätt som patientproverna.

Frågor och svar provtagning covid-19

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.