Provtagning och analys av covid-19

Information kring provtagning och analys av covid-19. I Analysportalen beskrivs eventuella förändringar i övrigt analysutbud under rådande situation.

För dig som jobbar på en sjukhusförvaltning

För dig som jobbar inom primärvården och kommunerna

För dig som jobbar på personalprovtagningsenheterna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter