Covid-19 Provtagning och analys

Information kring provtagning och analys av SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), viruset som orsakar sjukdomen covid-19. I Analysportalen beskrivs eventuella förändringar i övrigt analysutbud under rådande situation.

Informationen på denna sida rör RNA-påvisning av SARS-CoV-2. Information kring antikroppstester (serologi) hittar du i Analysportalen.

Samtliga analyser avseende SARS-CoV-2 som körs i Region Skånes regi uppfyller Folkhälsomyndighetens krav.

För dig som jobbar på en sjukhusförvaltning

För dig som jobbar inom primärvården och kommunerna

För dig som jobbar på personalprovtagningsenheterna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter