Provtagning och analys covid-19

Information kring provtagning och analys av SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), viruset som orsakar sjukdomen covid-19. I Analysportalen kan du läsa mer om de olika analyserna.

RNA-påvisning (nukleinsyrapåvisning)

 • Instruktion för insändande av prover för sekvensering och typning av SARS-CoV-2

  Som ett led i intensifieringen av den epidemiologiska övervakningen av olika SARS-CoV-2 varianter kommer positiva prover att sekvenseras och typas.
  Sedan 18 februari utför Klinisk mikrobiologi i samarbete med CMD (Centrum för Molekylär Diagnostik) i Lund sekvensering och typning av SARS-CoV-2.
  I dagsläget innebär det i första hand att vi rutinmässigt kommer att sekvensera 10 % av alla positiva fynd med tillräcklig virusmängd (Ct-värde < 30) från patient- respektive personalprovtagningen. Förutom detta så kommer vi, baserat på klinisk information, att sekvensera fynd av SARS-CoV-2 i prover från följande grupper:

  • Prover där SARS-CoV-2 påvisats hos personer som vårdas för covid-19 inneliggande på sjukhus.
  • Prover där SARS-CoV-2 påvisats hos personer som rest utomlands. Skriv texten ”sekvensering, samt ange vilket land" i anamnesrutan.

  Det är viktigt att ni fyller i anamnesen då personen uppfyller någon av ovanstående kriterier.
  Vid frågor eller önskemål gällande helgenomsekvensering av prover ska Klinisk mikrobiologi kontaktas:

  Katrine Pesola, tel 046- 17 10 77 eller

  Claus Bohn Christiansen, tel 046- 17 13 38

Material provtagning covid-19

Transport av prov covid-19

 • Covid-prover kan skickas med ordinarie transportturer, och i samma transportbox som andra prover.
  Det går också bra att transportera proverna till närmaste Laboratoriemedicin Bas (tidigare Klinisk kemi) för vidare transport till Klinisk mikrobiologi.

  Provet ska vara korrekt packat

  • Använd i första hand transporthylsa.
  • Vid brist på transporthylsa kan du packa provet i en zip-påse eller plastpåse som du försluter väl.
  • Det går också att använda ett större provrör i plast, typ "Falconrör".
   Vissa rör får dock ej plats i ett "Falconrör". 

  Provet ska nå Klinisk mikrobiologi inom 24 timmar efter provtagning
  Från Laboratoriemedicin Bas (tidigare Klinisk kemi) går dagligen flera transporter för covid-prover. Proverna måste lämnas dit senast 15 minuter före den transporttid som anges nedan (gäller alla dagar):

  • Helsingborg mån-fre 06.50, 11.00, 16.15 lör-sön/helgdag 11.00
  • Hässleholm mån-fre 10.15, 15.30 lör-sön/helgdag 10.15
  • Kristianstad mån-fre 05.00, 11.00, 16.15 lör-sön/helgdag 11.00
  • Lund mån-fre 08.05, 11.45, 17.00 lör-sön/helgdag 11.45
  • Malmö mån-fre 06.50, 11.30, 16.45 lör-sön/helgdag 11.30
  • Trelleborg mån-fre 09.40, 15.05 lör-sön/helgdag 09.40
  • Ystad mån-fre 06.15, 10.45, 16.00 lör-sön/heldag 10.45
  • Ängelholm mån-fre 10.15, 15.30, 16.15 lör-sön/helgdag 10.15
  • Landskrona beställer taxi till Klinisk mikrobiologi.

  Direkttransporterna gäller endast covid-19-prover som ska analyseras på Klinisk mikrobiologi i Lund.
  Prover som ska analyseras på Laboratoriemedicin Bas (tidigare Klinisk kemi) transporteras enligt ordinarie rutiner.

 • Det kan ibland finnas behov av att transportera prover med taxi, utanför ordinarie transporttider.

  Ring Provmottagningen Klinisk mikrobiologi på telefon 046-173250, knappval 2 (tillgängligt 08.00-21.00) om du planerar att skicka prov utanför ordinarie transporter/ direkttransporterna under kväll eller helg.

  Kontakt och öppettider för våra laboratorier

 • Har du behov av fler transportboxar kontakta labmedicin@skane.se

Frågor och svar provtagning covid-19

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.