Nytt labdatasystem

LIMS RS ersätter flera gamla system. Klinisk patologi har haft systemet ett par år och nu införs det för flera andra specialitetsområden.

LIMS RS, som ska vara gemensamt för stora delar av Laboratoriemedicin, har redan tagits i drift av:

  • Klinisk patologi
  • Arbets- och miljömedicin Syd
  • Laboratoriemedicin Bas/Klinisk kemi och farmakologi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk immunologi
  • Patientnära analyser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!