Nytt labdatasystem

LIMSRS ersätter flera gamla system. Klinisk patologi har haft systemet ett par år och nu införs det för flera andra specialitetsområden.

LIMSRS, som ska vara gemensamt för stora delar av Laboratoriemedicin, har redan tagits i drift av Klinisk patologi och Arbets- och miljömedicin Syd.

Tidplan för övergång till LIMSRS:

Vecka 38 Laboratoriemedicin Bas flera orter
                  Klinisk kemi och farmakologi i Lund

Vecka 42  Klinisk mikrobiologi

 • Serologiska analyser (övergång 17/10)

Vecka 43  Klinisk immunologi

 • Cellulär immunologi,
 • Infektions – och inflammationsimmunologi
 • Komplement och immunglobuliner

Vecka 46  Klinisk immunologi

 • Autoimmunitet

Vecka 48  Laboratoriemedicin Bas i Malmö och resterande analyser inom Klinisk mikrobiologi (bytet sker på helgen v 48)

Vecka 50  Klinisk immunologi

 • Allergi
 • Celiaki

För svar från Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi innebär utbytet att:

 • Svar fortfarande kommer kunna skrivas ut
  Men möjlighet att skriva ut svar batchvis kommer inte att finnas utan de skrivs ut ett i taget. Funktionen WWBakt Svarsutskrifter kommer att upphöra enligt samma tidsplan för införande av LIMSRS, se ovan.
 • Papperssvar skickas ut
  Oavsett om du väljer att skriva ut svar själv eller inte, så kommer ett papperssvar att skickas ut.
  (Detta gäller tills dess att vi inför elektroniska svar i samband med SDV- Skånes digitala vårdinformation)
 • Tillgång till status av prov först då provet hanterats
  I dagsläget finns det möjlighet att kontrollera i WWBakt om prover har ankommit till laboratoriet.
  I LIMSRS finns inte denna information,  i stället kan du först se status på ett prov när det har skett någon hantering av provet (exempelvis att ett del-, preliminär- eller slutsvar har gått ut för någon/några analyser)
 • Utseendet på svar- och svarsdatabas förändras något
  Utseendet på både gamla och nya svar kommer att vara något annorlunda. Det kan dröja några dagar innan samtliga historiska svar finns inlästa och synliga i den nya databasen, men de närmast föregående åren kommer att finnas från start. I den nya integrerade svarsdatabasen kommer det finnas svar både från wwLab och LIMSRS. Vid behov av resultat från tiden före januari 2018 går det bra att kontakta laboratoriet.
 • Förändringar i Melior och PMO
  Nuvarande uthopp i Melior, för att läsa svar via WWBakt, kommer att byta plats från "externa program" till "länkar". Länken heter _Mikrobiologi/Immunologi Region Skåne. 
  I PMO kommer uthoppet till Mikrobiologi respektive Immunologi inom kort att slås ihop till ett och samma uthopp Mikrobiologi/immunologi.

Införandet kan medföra fördröjda provsvar

Undvik i möjligaste mån att komma med efterbeställning i samband med införandet. Framtagning och sammanställning av statistik kan också bli försenat vid övergången.

Frågor?

Vi är mycket tacksamma om ni inte ringer oss för att efterfråga provsvar då alla analysresultat blir direkt synliga via Melior och PMO så fort de är klara.
Undvik i möjligaste mån att komma med efterbeställning då införandet sker.

Vid eventuella frågor kontakta: labmedicin@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter