Kund hos Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicins uppdrag är endast riktad till vårdgivare inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det innebär att laboratoriemedicin inte kan ta emot kunder från privata verksamheter utan avtal med någon region.

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Laboratoriemedicin utför tjänster åt

 • Hälso- och sjukvården i Region Skåne.
 • Privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.
 • Andra regioner med sina avtalsparter.

Laboratorietjänster får endast beställas inom det område som avtalet omfattar.

Kundkod

Verksamhetens unika kundkod ska användas vid beställning hos laboratoriet. Du som har avtal med Region Skåne har i samband med att avtalet skrevs fått kundkod.

Då kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter genom ett formulär. Förväntad leveranstid av etiketter är 2-3 veckor.

Anvisningar

Laboratoriets anvisningar för provtagning, transport med mera ska följas.

Remissblanketter

Laboratoriets remissblanketter ska användas.

Transport

Information om packning, beställning av transportlåda, turschema med mera.

Beställa streckkodsetiketter med förtryckt Kundkod

 • Formulär för beställning

  Kundkodsetiketter kan endast beställas av den som tillhör kundkoden. Om ni använder någon annans kundkod, vänligen be dem beställa åt er.

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  Antal etiketter


  Kontaktperson

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.