Driftinformation Lab

Större driftstörningar eller avbrott i Laboratoriemedicins produktion aviseras i regionens driftinformation.

Planerade avbrott t ex vid underhåll aviseras i förväg medan akuta avbrott aviseras snarast möjligt.

Öppna Region Skånes driftinformation och se ev störningar under fliken Labmedicin

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter