Instrument- och metodbyte Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk kemi och farmakologi samt Laboratoriemedicin Bas i Skåne kommer under perioden 2020-2022 att byta instrument för de vanligaste allmän- och immunkemiska analyserna. Detta innebär i korthet:

  1. Dagens analysinstrument av typ Cobas från Roche byts mot Atellica-instrument från Siemens.
  2. En del analyser kommer att ersättas (sortimentet skiljer sig mellan leverantörer).
  3. Analysnivåer (och därmed referensintervall) kan komma att ändras.
  4. Under perioden kommer både gamla och nya instrument vara i drift på olika orter vilket innebär att beställare kan få olika resultat, beroende på var provet analyseras.
  5. Servicenivån kan komma att påverkas under tiden bytet sker på en ort.

Troponin I (TNI) analyseras i Ängelholm och Helsingborg from den 15:de september.
Trelleborg tar de nya instrumenten i drift tisdagen den 20 oktober. Bytet från Troponin T (TNT) till Troponin I (TNI) sker när Malmö byter instrument..

Nedan följer fördjupad information

 

 

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter