Instrument- och metodbyte Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk kemi och farmakologi samt Laboratoriemedicin Bas i Skåne kommer under perioden 2020-2022 att byta instrument för de vanligaste allmän- och immunkemiska analyserna. Detta innebär i korthet:

  1. Dagens analysinstrument av typ Cobas från Roche byts mot Atellica-instrument från Siemens.
  2. En del analyser kommer att ersättas (sortimentet skiljer sig mellan leverantörer).
  3. Analysnivåer (och därmed referensintervall) kan komma att ändras.
  4. Under perioden kommer både gamla och nya instrument vara i drift på olika orter vilket innebär att beställare kan få olika resultat, beroende på var provet analyseras.
  5. Servicenivån kan komma att påverkas under tiden bytet sker på en ort.

Orter som analyserar Troponin I (TNI):

 Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm och Kristianstad

Nedan följer fördjupad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.