Instrument- och metodbyte Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk kemi och farmakologi samt Laboratoriemedicin Bas i Skåne har under 2020-2022 bytt instrument, från Cobas (Roche) mot Atellica-instrument (Siemens), för de vanligaste allmän- och immunkemiska analyserna.

En del analyser har ersatts (sortimentet skiljer sig mellan leverantörer) och analysnivåer (och därmed referensintervall) har ändrats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.