Forskningsstudier

Labmedicin hjälper i görligaste mån till med provtagning, insamling, analyser och förvaring av prover i samband med forskningsstudier.

Inom Labmedicin har Laboratoriemedicin Bas rutiner för att ta hand om biobanksprover i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Laboratoriemedicin Bas hjälper till med provtagning, centrifugering, alikvotering och infrysning av olika plattor och rör.

Rutiner för att skicka till biobanksavdelning BD47 finns. Laboratoriemedicin Bas hanterar även provsamlingar som ska förvaras i andra biobanksavdelningar. Laboratoriemedicin Bas  är  tillsammans med BD47 rådgivare vid uppstart av ny provsamling.

Laboratoriemedicin Bas hjälper även till med analyser i befintliga provsamlingar.

RBC Syd är ett av 6 Regionala Biobankscentra och är ett Sjukvårdsregionalt service- och kompetenscentrum i Södra sjukvårdsregionen. RBC är ett stöd till alla verksamheter som berörs av biobankslagen.

RBC arbetar med regulatorisk biobanksservice, biobanksadministrativt arbete samt hanterar biobanksansökningar för vård och forskning.

RBC tillhandahåller informationsmaterial och är kontaktlänk till Nationella nätverk, Biobanksverige och myndigheter. www.rbcsyd.se

Biobanksavdelningen BD47 arbetar med praktiska frågor kring hantering och förvaring av biobanksprov. För de som inte har möjlighet att förvara prov i en biobanksavdelning registrerad vid Region Skånes biobank inom sitt eget verksamhetsområde, erbjuder BD47 hjälp med insättning, förvaring och uttag enligt överenskommelse. BD47 utför även DNA-extraktion och normering av prov.

Checklista inför uppstart av studie som ska hanteras med hjälp av Labmedicin

  1. Etikansökan ska vara godkänd.
  2. Följande ska utföras:
  • Undersök var du vill förvara provsamlingen och kontakta ansvarig för den aktuella avdelningen.
  • Ansök om att få starta provsamling.
  • Fyll i formulär för provinsamling, se nedan.

    Beskriv även om du vill ha hjälp med provtagning och insamling.

3.  När du har fått klartecken från Labmedicin:
     Beställ kundkod till medicinsk service i Region Skåne.

På hemsidan för Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd) finns:

  • Lista över biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen.
  • Blanketter för insamling och tillgång till biobanksprov.

Se länkar under "Relaterat".

Information om Labmedicin att använda under studien

Kontakt

e-post Laboratoriemedicin Bas: Labmedicin@skane.se 
e-post RBC: rbcsyd@skane.se 
e-post BD47: RS136BD47@skane.se

Anvisningar och formulär

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!