Forskningsstudier

Labmedicin hjälper i görligaste mån till med provtagning, insamling, analyser och förvaring av prover i samband med forskningsstudier.

Inom Labmedicin har Klinisk kemi rutiner för att ta hand om biobanksprover i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Klinisk kemi hjälper till med provtagning, centrifugering, alikvotering och infrysning av olika plattor och rör. Rutiner för att skicka till biobanksavdelning BD47 finns. Klinisk kemi hanterar även provsamlingar som ska förvaras i andra biobanksavdelningar.
Klinisk kemi är  tillsammans med BD47 rådgivare vid uppstart av ny provsamling.

Klinisk kemi hjälper även till med analyser i befintliga provsamlingar.

RBC Syd är ett av 6 Regionala Biobankscentra och är ett Sjukvårdsregionalt service- och kompetenscentrum i Södra sjukvårdsregionen. RBC är ett stöd till alla verksamheter som berörs av biobankslagen.

RBC arbetar med regulatorisk biobanksservice, biobanksadministrativt arbete samt hanterar biobanksansökningar för vård och forskning.

RBC tillhandahåller informationsmaterial och är kontaktlänk till Nationella nätverk, Biobanksverige och myndigheter. www.rbcsyd.se

Biobanksavdelningen BD47 arbetar med praktiska frågor kring hantering och förvaring av biobanksprov. För de som inte har möjlighet att förvara prov i en biobanksavdelning registrerad vid Region Skånes biobank inom sitt eget verksamhetsområde, erbjuder BD47 hjälp med insättning, förvaring och uttag enligt överenskommelse. BD47 utför även DNA-extraktion och normering av prov.

Checklista inför uppstart av studie som ska hanteras med hjälp av Labmedicin

 1. Etikansökan ska vara godkänd.
 2. Följande ska utföras:
 • Undersök var du vill förvara provsamlingen och kontakta ansvarig för den aktuella avdelningen.
 • Ansök om att få starta provsamling.
 • Fyll i formulär för provinsamling, se nedan.

  Beskriv även om du vill ha hjälp med provtagning och insamling.

3.  När du har fått klartecken från Labmedicin:
     Beställ kundkod till medicinsk service i Region Skåne.

På hemsidan för Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd) finns:

 • Lista över biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen.
 • Blanketter för insamling och tillgång till biobanksprov.

Se länkar under "Relaterat".

Information om Labmedicin att använda under studien

Kontakt

e-post Klinisk kemi: Contact 
e-post RBC: Contact 
e-post BD47: Contact

 • Formulär provsamling

  Fyll i formuläret inför planering av forskningstudie. Formuläret är ett underlag för att kunna bedöma om och hur Labmedicin kan hjälpa till.

  Planering av provsamling

  Information om provsamlingsansvarig:
  Klinisk kemi debiterar kunden för planering och uppstart av provsamling. Uppstartskostnad är 2000 kr för kunder inom Region Skåne. Utöver detta så tillkommer det materialkostnad samt arbetskostnad per timme.
  Provsamlingen planeras att förvaras vid Biobanksavdelning:
  Om Biobanksavdelningen ej är kontaktad bör detta ske snarast
   
  Planerad tidsram:
  Provtagning planeras ske vid provtagningen på Labmedicin Klinisk kemi i:
  Provtagning planeras ske vid vårdcentraler, privata mottagningar, företagshälsovård (ange vilken) i:
  Provhantering (centrifugering, registrering, alikvotering) kommer att ske vid Labmedicin Klinisk kemis provmottagning i:
  Ange vilket provmaterial som kommer att samlas:
  För att kunna sätta upp en provsamling vid Klinisk kemi så krävs en godkänd biobanksansökan. Gå in på RBC Syds hemsida för mer information: http://www.rbcsyd.se/page.asp?page=provinnehavare
   
   

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Specifika anvisningar - biobanksavdelningar
 • Beställningsbar utbildning

  Kontakta oss för besök och mer information om utbildning eller rådgivning.

  För mer information gällande regulatoriska frågor, kontakta RBC-chef Marie Sverud på adress Contact

  För mer information gällande praktiska frågor kring hantering och förvaring av biobanksprov, kontakta Malin Ivarsson, enhetschef enhet Biobank, på adress Contact

 • Forskningsstudier inom Labmedicin

  Dessa studier är endast aktuella studier drivna av oss själva inom Labmedicin.

  Malaria - Babesia

  Fästingburna smittor

 • Analys av forskningsprover

  Analys av forskningsprover

  Information om provsamlingsansvarig:
  Klinisk kemi debiterar kunden för planering och förberedelsearbete. Utöver detta så tillkommer det analyskostnad samt arbetskostnad per timme.
   
  Analysering planeras ske på Labmedicin Klinisk kemi i:
  Efter analysering
   
   

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter