Forskningsstudier

Labmedicin hjälper till i görligaste mån med provtagning, insamling, analyser och förvaring av prover i samband med forskningsstudier.
 1. Etikansökan ska vara godkänd.
 2. Följande ska utföras:
 • Undersök var du vill förvara provsamlingen och kontakta ansvarig för den aktuella avdelningen.
 • Ansök om att få starta provsamling.
 • Fyll i formulär för provinsamling, se nedan.

  Beskriv även om du vill ha hjälp med provtagning och insamling.

3.  När du har fått klartecken från Labmedicin:
     Beställ kundkod till medicinsk service i Region Skåne.

På hemsidan för Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd) finns:

 • Lista över biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen.
 • Blanketter för insamling och tillgång till biobanksprov.

Se länkar under "Relaterat".

Information om Labmedicin att använda under studien

 

 

 

 • Formulär provsamling

  Fyll i formuläret inför planering av forskningstudie. Formuläret är ett underlag för att kunna bedöma om och hur Labmedicin kan hjälpa till.

  Planering av provsamling

  Information om provsamlingsansvarig:
  Klinisk kemi debiterar kunden för planering och uppstart av provsamling. Uppstartskostnad är 2000 kr för kunder inom Region Skåne. Utöver detta så tillkommer det materialkostnad samt arbetskostnad per timme.
  Provsamlingens huvudman är:
  Provsamlingen planeras att förvaras vid Biobanksavdelning:
  Om Biobanksavdelningen ej är kontaktad bör detta ske snarast
   
  Provsamlingen skall registreras enligt alternativen:
  Planerad tidsram:
  Provtagning planeras ske vid provtagningen på Labmedicin Klinisk kemi i:
  Provtagning planeras ske vid vårdcentraler, privata mottagningar, företagshälsovård (ange vilken) i:
  Provhantering (centrifugering, registrering, alikvotering) kommer att ske vid Labmedicin Klinisk kemis provmottagning i:
  Ange vilket provmaterial som kommer att samlas:
  För att kunna sätta upp en provsamling vid Klinisk kemi så krävs en godkänd biobanksansökan. Gå in på RBC Syds hemsida för mer information: http://www.rbcsyd.se/page.asp?page=provinnehavare
   
   
 • Specifika anvisningar - biobanksavdelningar
 • Beställningsbar utbildning

  Verksamhetsområde Biobank ger kostnadsfri information och utbildning, på avdelningar, kliniker och institutioner samt inom forskningsstudier, nätverk och samarbeten.

  Boka presentation av verksamhetsområde Biobanks uppdrag och verksamhet, tjänster och service samt information om vad vi kan hjälpa till med för att stödja och främja medicinsk forskning och utveckling.

  Vi ger även exempel på vad biobanksfrågor innebär ur ett lokalt och nationellt perspektiv, samt beskriver biobanksbegrepp och de lagar och regler som styr verksamheten kring biobanksprov och biobanker.

  All information och utbildning är orienterad från den verksamhet som bedrivs inom sjukvården och universitetet, även i samarbete med företag och vid kliniska prövningar.

  Bokning

  Bifoga information kring frågeställningar och målgrupp så anpassas informationen utifrån detta:

  Marie Sverud
  Information om Regionalt Biobankscentrum
  E-post Contact

  Maria Soller
  Information om Biobanksavdelning BD47
  E-post Contact

 • Forskningsstudier inom Labmedicin

  Dessa studier är endast aktuella studier drivna av oss sjäva inom Labmedicin.

  Malaria - Babesia

  Fästingburna smittor

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter