RUDAS-S

RUDAS-S som är den svenska versionen av The Rowland Universal Dementia Assessment Scale är ett bedömningsinstrument som mäter kognitiva funktioner såsom minne, visuospatial orientering, förmåga att utföra viljemässiga rörelser och handlingar, visuokonstruktion, omdöme och språk.

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda RUDAS-S som en del i den basala demensutredningen till personer med annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller kort skolgång.

Manualer

Översättning av manual och test till svenska, RUDAS-S

Information om RUDAS-S och manual på engelska 

Instruktionsfilm om RUDAS-S test

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.