Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Mycobacterium marinuminfektion

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (A31- Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier).

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Hudmottagning

 • Utredning och behandling
 • Subkutan infektion på fingrar, händer och ibland armar, oftast hos akvarieägare
 • Orsakas av Mycobacterium marinum som trivs i 30-gradigt söt-/saltvatten
 • Sprids vanligen via infekterade akvariefiskar
 • Förekommer även i dåligt klorerade simbassänger
 • Inkubationstid 2-3 veckor

Symtom

 • Långsamt progredierande
 • Rodnade/violetta papler eller sår på hud som ofta är rodnad eller förtjockad

Undersökning

 • För diagnos krävs odling och biopsi för PAD
 • Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen

Några differentialdiagnoser

 • Cellulit, pannikulit
 • Paronyki
 • Svampinfektion
 • Pyoderma gangrenosum
 • Kutan tuberkulos eller leishmaniasis
 • Sarkoidos, Wegeners granulomatos
 • Francisella tularensis, harpest

Behandling hos specialist

 • Vanligen långvarig behandling

Publicerat: 2018-01-15
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.