Mycobacterium marinuminfektion

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (A31- Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier).

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Hudmottagning

 • Utredning och behandling
 • Subkutan infektion på fingrar, händer och ibland armar, oftast hos akvarieägare
 • Orsakas av Mycobacterium marinum som trivs i 30-gradigt söt-/saltvatten
 • Sprids vanligen via infekterade akvariefiskar
 • Förekommer även i dåligt klorerade simbassänger
 • Inkubationstid 2-3 veckor

Symtom

 • Långsamt progredierande
 • Rodnade/violetta papler eller sår på hud som ofta är rodnad eller förtjockad

Undersökning

 • För diagnos krävs odling och biopsi för PAD
 • Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen

Några differentialdiagnoser

 • Cellulit, pannikulit
 • Paronyki
 • Svampinfektion
 • Pyoderma gangrenosum
 • Kutan tuberkulos eller leishmaniasis
 • Sarkoidos, Wegeners granulomatos
 • Francisella tularensis, harpest

Behandling hos specialist

 • Vanligen långvarig behandling

Publicerat: 2018-01-15
Giltigt till: 2021-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter