MPR-vaccination

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (Z27P Vaccination). Lokalt Kristianstad och Lund.

Vaccination vid planerad utlandsresa

Följande gäller enligt rekommendationer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken: 

Barn

  • Yngre än 6 månader: ingen vaccinering.
  • 6 – 12 månader: får en dos MPR nu. Obs! Skall sedan fortsätta enligt det vanliga BVC-programmet med MPR mellan 12- 18 månader och 6-8 år (alltså totalt tre doser istället för två).
  • Från 12 månader: MPR dos 1 nu (= tidigarelagd dos) och sedan den vanliga dosen i skolan.
  • OBS! Risken för ovaccinerade barn att smittas av mässling är påtaglig vid utlandsresor - även inom Europa. Se gärna Rikshandboken.
  • MPR-vaccin är registrerat i Sverige från 9 månaders ålder, men om små barn ska resa utomlands är det Rikshandbokens uppfattning att vaccination kan rekommenderas från 6 mån ålder. Före 1 års ålder ska läkare skriftligen ordinera MPR-vaccination. (Läkaren skall säkerställa att barnet inte har en immunbristsjukdom eller haft anafylaktisk reaktion tidigare.) Före 6 månaders ålder har barnet sannolikt ett visst skydd av moderns antikroppar.

Vuxna

  • Om man känner till att man är ovaccinerad och ej har haft mässling – 1 dos MPR nu (OBS: kontrollera att graviditet inte föreligger, levande vaccin är olämpligt att ge vid graviditet). Om långvarigt skydd önskas ges dos 2 efter 1 år, men kan ges som tidigast redan efter 4 veckor om behov av snabbt skydd finns.
  • Om man är osäker på eventuell tidigare sjukdom eller vaccinering kan man agera på två sätt utifrån hur bråttom det är och vilka preferenser patienten har: antingen provtagning med serologi först, svar tar cirka 1 vecka. Om serologin ej påvisar immunitet rekommenderas vaccinering enligt ovan. Alternativt vaccinering enligt ovan direkt, det går bra att vaccinera även om patienten är immun.
  • Vaccination har ingått i allmänna programmet från 1982. Fram till ungefär 1960 fick de flesta barn mässling. De som är födda 1960 - 1982 är alltså i riskzonen för att inte ha immunitet. Oftast minns man om man haft sjukdomen. Har man haft den, så är man immun, liksom om man fått två doser vaccination. 

Kostnad

  • Vuxna betalar för eventuell provtagning, vaccin och utförande.
  • Ingen kostnad för barn.

Publicerat: 2018-09-03
Giltigt till: 2020-12-31 
Faktaägare: AKO Skåne
Framtaget av: Annika Åkerberg, MLA, Vårdcentralen Vilan, Kristianstad. Catarina Canivet, AKO Infektion i samarbete med Håkan Ringberg och Per Hagstam, Smittskydd Skåne samt Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum för barnhälsovård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter