Impetigo

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (L01- Svinkoppor).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Impetigo

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Impetigo hanteras inom primärvården.

Impetigo contagiosa (svinkoppor) är en ytlig hudinfektion vanligen orsakad av Staphylococcus aureus och i mer sällsynta fall av Grupp A Streptokocker.

Klinisk bild

 • Icke bullös - krustabelagda sår, vanligen i ansiktet. Stafylokocker eller streptokocker.
 • Bullös – eksemliknande förändringar med olikstora blåsor som går över i sårytor. Inga krustor. Alltid stafylokocker. 

Differentialdiagnoser

Herpes simplex och sekundärinfektioner vid till exempel eksem. 

Lokalbehandling

 • Noggrann handhygien
 • Egen handduk och egna sängkläder
 • Skorpan skrapas bort efter blötläggning och därefter tvättar man med tvål och vatten
 • Utebliven effekt – fucidinsyra (Fucidin) 1 x 2-3 i minst 7 dagar
 • Smittsamhet – tills krustor torkat in

Systemisk behandling

 • Vid mycket utbredd impetigo, feber samt vid terapisvikt på lokalbehandling
 • Bör föregås av odling
 • Antibiotika ges i 7-10 dagar
 • I första hand – Flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 (15-25 mg/kg x 3 för barn)
 • I andra hand – Cefalosporin (Cefadroxil) 500 mg x 2 (15 mg/kg x 2 för barn)
 • Pc-allergi typ 1 – Klindamycin (Dalacin) 150-300 mg x 3 (5 mg/kg x 3 för barn)
 • Vid streptokocker – PcV (Kåvepenin) 1-1,6 g x 3 (12,5-25 mg/kg x 3 för barn)
 • Vid MRSA – kontakt med infektionskliniken

Publicerat: 2018-06-05
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter