Furunkel och karbunkel

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (L02- Kutan abscess, J340 Näsfurunkel).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Furunkel och karbunkel

 • Överväg om odling verkligen är indicerat.
 • Odling görs bara för Staphylococcus aureus och betastreptokocker.
 • Fördröjda svarstider kan förekomma.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Infektionsmottagning

 • Vid behov vid svårbehandlad infektion eller täta recidiv

Allmänt

 • Furunkel – Djupare infektion i hela hårfollikeln, dermis och ofta även subkutis
 • Karbunkel – Flera sammanflytande furunklar
 • Furunkulos – Recidiverande furunklar
 • Agens – Stafylococcus aureus är vanligast

Symtom

 • Smärta, lokal ömhet, svullnad och rodnad
 • Allmänsymtom kan förekomma vid multipla smärtsamma abscesser
 • Lokalisation – Karbunkler finns ofta i nacke, på rygg eller lår

Undersökning

 • Diagnos ställs kliniskt genom hudinspektion
 • Odling (efter incision/ruptur) – Vid terapisvikt, recidiv samt inför antibiotikabehandling

Differentialdiagnoser

 • Follikulit – Avgränsade pustler vid mynningen av hårfollikeln
 • Hidradenitis suppurativa
 • Annan abscess

Allmänt

 • Lindriga fall är oftast självläkande
 • Vid fluktuerande abscess eller karbunkel rekommenderas incisionI svåra fall ges antibiotika peroralt
 • T Flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar
 • Vid pc-allergi typ 1 eller i andra hand ges Kapsel Klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar

Publicerat: 2018-01-15
Giltigt till: 2021-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter