Furunkel och karbunkel

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • L029 Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad
  L024 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet
  L020 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
  L021 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen
  L023 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen
  L028 Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer

 • Primär bedömning, utredning och behandling
 • Hud- eller infektionsmottagning – vid behov vid svårbehandlad infektion eller täta recidiv
 • Furunkel är infektion som engagerar hela hårfollikeln, dermis och subcutis.
 • Recidiverande furunklar kallas för furunkulos.
 • Karbunkel består av flera furunklar.

Furunkel är en smärtsam lokal infektion, huvudsakligen orsakad av Staphylococcus aureus.

Furunklar är vanligare vid:

 • diabetes
 • nedsatt immunförsvar
 • atopiskt eksem
 • obesitas
 • missbruk
 • kronisk njursjukdom
 • pågående behandling med systemiska steroider.
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Ömhet
 • Central pustel som kan variera i storlek
 • Feber vid djupare infektioner

Furunklar är oftast lokaliserade i ansikte, nacke, axiller, lår, skinka eller underliv och kan övergå till en abscess.

 • Diagnos ställs kliniskt genom hudinspektion.
 • Bakterieodling med resistensbestämning från sår rekommenderas vid utebliven förbättring eller efter incision vid karbunkel eller furunkulos.
 • Bedömning inom specialiserad vård bör övervägas vid recidiverande furunklar.
 • Follikulit
 • Akne
 • Aterom
 • Hidradenitis suppurativa
 • Lindrig furunkel fall är ofta självläkande.
 • Ge råd om hygien och antiseptika vid ytlig infektion.
 • Vid djup infektion med abscessbildning utan allmänpåverkan rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika.

Överväg lokalt verkande antibiotika som tillägg till hygienråd och antiseptika vid utbredda besvär:

 • fusidinsyra kräm/salva 2%, 2-3 ggr dagligen i 7-10 dagar.

Ge peroral antibiotika vid utebliven effekt av dränage, vid abscessbildning samt vid lymfangit, lymfadenit, hög ålder, allmänpåverkan eller immunsuppression:

 • flukloxacillin tablett 1g, 1 x 3 i 10 dagar.

Vid penicillinallergi, välj:

 • klindamycin kapsel 300 mg, 1 x 3 i 10 dagar.
 • Svårbehandlad infektion eller täta recidiv

Infektion med gula stafylokocker,1177 Vårdguiden

Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård; Folkhälsomyndigheten (pdf)

Publicerat: 2020-10-20
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne